Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Сигурна емоционална среда за общуване
Teacher comforting a boy

Децата се учат най-добре в сигурна и спокойна емоционално среда, която има следните основни характеристики:

 • Редовен физически контакт;
 • Общуване (особено говоримо) с възрастни, които са им познати.

Трябва да бъдат моделирани комуникативни поведения, които:

 • Са в рамките на развитийната им способност за схващане.
 • Надграждат предишно наученото.
Общуване в различни обстановки
Teacher helping a boy

Децата общуват различно във формални и неформални ситуации, затова е важно да се придобие цялостна представа за потенциала на детето като комуникатор:

 • Когато детето е най-спокойно и предразположено;

 • В обсег от различни обстановки;

 • Както с възрастни, така и с други деца;
 • С членовете на семейството.

Родителите могат да дадат на училищния персонал полезна информация за общуването на детето си.

Създайте предразполагаща среда
Child using computer


Най-добрата среда подхранва и стимулира по-доброто общуване. За да създадете среда, която поощрява общуването за децата с обучителни трудности, помислете относно:

 • Достъп и пространство;
 • Акустика;
 • Осветление;
 • Подкрепа (например знаци);
 • Атмосфера.
Задача (1)
Drowers with teaching materials

Извършете одит на училищната среда от гледната точка на децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ. Фокусирайте се най-вече върху аспекти, които подпомагат или пречат на общуването.


Какво прави добре училището ви?

Какво може да се подобри?


Съставете план за действие и обсъдете с колеги как може да се изпълни.


Оценете промените, които правите, по отношение на подобренията във възможностите за общуване.

Създаване на възможности за общуване
Teacher interacting with a boy

Общуването трябва да бъде насърчавано във всеки момент, така че всички възрастни, които работят с деца, трябва да знаят целите за общуване и стратегиите за всяко дете.


Възможностите, които възникват по естествен път, са особено важни, тъй като позволяват на децата:

 • Да разберат връзката на общуването;

 • Да получат подкрепа за развиване на нужните умения за всекидневно общуване.

Задача (2)
Teacher and child cooking

Как училището ви гарантира, че целият персонал знае целите и стратегиите за общуване на децата?


Дали персоналът се възползва от възможностите да общува с децата във всекидневния контекст, например:

 • По време на рутината за грижа;
 • По време на хранене;
 • На детската площадка;
 • Докато се движат из училище;
Общуване: въпрос на партньорство (1)
Girl communicates using a ACC device

На следващата страница има четири видео клипа. Те показват откъси от годишния преглед на София.


София има разделено настаняване – два дни е в масово училище, три дни е в специално училище. Тя се учи как да използва електрическа инвалидна количка.


Изгледайте клиповете и помислете как потенциала за общуване на София може да бъде увеличен максимално в различните обстановки и вкъщи.

Общуване: въпрос на партньорство (2)

 • Видеоклип 1
  0:52
  Учителят на София от специалното училище говори за нейните умения за общуване с презентация върху напредъка й.
 • Видеоклип 2
  3:38
  Персоналът от масовото училище изразява загриженост относно способността на София да общува с връстниците си заради проблемите с придвижването.
 • Видеоклип 3
  1:45
  Идентифициран е ключов въпрос за партньорството, засягащ ресурсите за общуването на София в различните обстановки.
 • Видеоклип 4
  2:58
  Договорените цели трябва да поощрят общуването на София в различните обстановки.

Извличане на максималния потенциал на София

Tech/Talk device

Може би сте помислили над следното:

 • София е направила голям напредък в общуването си – тя обича ролевата игра; използва Tech/Talk за избори; започва да използва гласа си повече и езикът й е по-ясен; важно е да се настоява да общува, а не само да посочва.

 • За София би било от полза да използва своя Tech/Talk в масовата обстановка и вкъщи.

 • Всички трябва да насърчават София да започва общуването, като използва знаци, помощни средства за комуникация или гласа си според случая.

 • Подобряването на фоничните умения на София може да й помогне в крайна сметка да използва помощно средство за общуване с клавиатура.

 • Електрическата инвалидна количка на София може да й помогне да се придвижва повече с приятелите си, особено в масовото училище.

Задача (3)
Teachers discussing

Какво прави училището ви, за да гарантира, че децата могат да общуват ефективно в различни обстановки и вкъщи?


Има ли области, които бихте могли да подобрите?


Направете план за действие и обсъдете с колеги как може да се изпълни той.


Оценете промените, които правите, по отношение на подобренията във възможностите за общуване.