Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Йерархия на нуждите според Маслоу
Maslow's piramide

Маслоу формулира модел, за да илюстрира йерархия на нуждите, в която стремежите от по-висш порядък не могат да бъдат изпълнени, ако подлежащите основни нужди не са изпълнени. Например за децата трябва да бъдат покрити нуждите им от обгрижване, да се чувстват в безопасност, спокойни, ценени и да чувстват, че са част от класа, преди да могат да се включат в социално общуване или учене.

Разбиране на ранното общуване
Boy throws a tantrum

Маслоу разглежда всяко общуване – положително или отрицателно – като изражение на нужда.

Трябва да разглеждате всяко доброволно поведение на детето като потенциално общуване за нещо, например дискомфорт, несигурност относно границите, липса на увереност, чувство за неоцененост, несигурност как да направи нещо или фрустрация, че не може да постигне определен резултат.

Следващият слайд изброява някои примери на детско поведение. Във всеки един случай се опитайте да решите каква е възможната причина за поведението.

Проверете тълкуванията си, като кликнете върху кутията в дясната колона.


Помислете как бихте откликнали на съответното дете.

Разбиране на ранното общуване
Детско поведение Възможна причина
Постоянни стенания.
Шумно сумтене, докато говорите с други деца.
Постоянно отива до шкафа и блъска по вратата.
Блъска по таблата, докато седите в група
Идва при вас и ви дава играчка.
Носи ви палтото.
Казва „татибо“, когато е разстроен.
Казва ви „сложи си обувките сега“.