Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Как ставаме комуникатори
Group discution


 • Общуването не е само функционално, а е свързано и с това да сме част от социалния свят.
 • Голям скок в развитието е да преминеш от простата употреба на думи до участието в разговори.

 • Разговорът може да се практикува между двама човека и в групова среда.

Насърчаване на социални въпроси

Забележете как социалните въпроси се провокират и насърчават в тази структурирана сесия.

 • Poster
         Image
Елементите на разговора

Harris and Wimpory (1991) категоризират елементите на разговора както следва:


Лесни

 • Имитиране;
 • Отговор;
 • Започване;
 • Говорене за собствените интереси;

 • Задаване на прости въпроси (използване на интонация);

 • Съчетаване на жест и реч.

Трудни

 • Наблюдаване на това колко разбира другият.


 • Отговор, за да се поправи погрешно разбраното;
 • Промяна на комуникационните модалности;
 • Осигуряване на подсказвания за слушателя;
 • Съчетаване на отговор и започване.
 • Говорене за интересите на другите;

 • Отговори на въпроси;

 • Осмисляне на речта без подсказване;

 • Използване на реч без подсказвания.

За да се включи в разговора едно дете с обучителни трудности, необходимо е да има откликващ партньор.

Подкрепяне на включването
Teacher and girl interacting


Децата стават уверени комуникатори, когато партньорите им в общуването им позволят:

 • Да се чувстват способни да правят грешки – да опитват, да могат да мислят на глас, без да бъдат осъждани;
 • Да използват собствения си език – да бъдат уважавани техните начини на говорене;
 • Да предлагат собствените си мнения и да бъдат взимани насериозно;
 • Да участват в социални разговори, а не да общуват само за функционални цели.
Начини на общуване

Изслушайте този аудио клип, в който главен учител на специално училище говори за подхода на училището към общуването. Забележете най-вече какво казва тя в края за важността на включването на широката общност.

 • Poster
         Image
Сесия по социално общуване

В този клип група момичета със СОТ/ДМОТ/КОТУ  участват в социална сесия по общуване.


Какви стратегии използва възрастният, за да даде възможност на момичетата да разговарят?

 • Poster
         Image

Answers

Истории и анекдоти
Teacher shows a girl three cards

Социалните разговори често включват разказване на истории и лични анекдоти.


Чрез историите и анекдотите говорещите:

 • Привличат слушателите;
 • Представят възгледите си;
 • Изказват ценностни съждения върху случилото се;
 • Приканват към отговори.

Децата с трудности в изразяването също имат лични истории. Те трябва да бъдат насърчавани и окуражавани да ги споделят. Партньорите в общуването трябва да подкрепят децата да разкажат историите си, без да подменят процеса.

Партньори в общуването
Diagram

Следната диаграма, базирана на Harris and Wimpory (1991), показва полезни и безполезни поведения от партньорите в общуването.

Задача

Наблюдавайте класната стая на ваш колега.

Дали партньорите в общуването създават възможности за децата:

 • Да се чувстват способни да правят грешки;

 • Да участват в социални разговори, а не само общуване за функционални цели?

 • Да споделят мненията си;

 • Да използват собствения си език;

Обсъдете наблюденията си с колегата си и предложете области, в които практиката може да бъде подобрена.

Поканете колегата си да изпълни подобно упражнение с вашия клас.


Има ли области на практиката, които трябва да бъдат адресирани в цялото училище?


Направете план за действие и обсъдете с колеги как може да бъде изпълнен.


Оценете промените, които правите, по отношение на подобренията във възможностите за общуване.

Научете повече

Harris, J., Wimpory, D. (1991). BIMH Workshop Modules 'Get Kids Talking.' First Draft Publications. BIMH British Institute of Mental Handicap.