Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Компоненти на общуването
Teacher interacting with children

Каквато и да е ситуацията, ефективните комуникатори постигат желания си резултат, като преценят публиката и координират, както избора си на думи, така и начина на поднасянето им.

Edwards, 1999

Общуването е измамно сложно, тъй като изисква не само двигателни умения и координация, а също и когнитивните способности за припомняне, селективност и избор на време, както и емоционална регулация, подходяща за контекста.

Процесът на общуване
Diagram

Диаграмата показва увреждания, които често се свързват с трудности в аспекти на общуването.

Трудности в общуването

Общуването може да се провали, ако детето има трудности с едно или повече от следните:

 • Слушане
 • Разбиране
 • Обмисляне на това какво иска да каже
 • Говорене, например лоша артикулация, заекване.

Също така детето може да е способно да общува физически, но да се затруднява с:

 • Разбиране на смисъла – затова може да се изключи и дори да не слуша;
 • Използване на езика, подходящ за контекста.
 • Преценка на социалния контекст, например редуване, ритъм и височина на речта, яснота за личното пространство.
Да направим общуването по-ефективно
Activity card

За да помогнем на децата да станат по-ефективни комуникатори, е важно да градим върху способностите на детето в следните области, както и в начина, по който те действат заедно:

 • Речник – съдържание;
 • Граматика – форма или езикова конструкция, например колко идеи, заредени с информация, може да разбере и използва детето.
 • Употреба на езика, например правилата на разговора, като например редуването.
Езикови умения
A boy writing

Важно е да се изградят знанията и уменията на децата във всяка от следните области:

 • Синтаксис;
 • Речник;
 • Граматика;
 • Различни езикови регистри (например разликата между начина на говорене в класната стая и на детската площадка);
 • Стандартен език.
Language strategies
Teache shows a card

Effective use of language involves:

 • Knowing when to listen and when to speak – not saying more than is necessary.
 • Balancing your own communicating needs with those of others.
 • Maintaining the topic, or giving a clear signal that you are going to change it.
 • Judging the social context (eg degree of familiarity).
 • Adapting language to suit the skills or status of the audience (eg younger children or the boss).
 • Judging the tone of delivery.
 • Repairing the conversation if the
  listener doesn't understand.
Social context
Teacher helping two boys with their lesson

There is more to communication than learning the mechanics of speech and conversation.


Children acquire language in a social context, where language requirements may differ between different settings, eg home and school, possibly with different acceptable boundaries.


It is important for children and educators to be aware of the social and cultural conventions of different settings and situations.