Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Проговаряне
Diagram

Ранното взаимодействие притегля детето към чувствата и действията на другите.


Номерът при децата е да направят връзка между предметите и действията, които срещат, както и думите, които ги заместват.

Ранна реч
Girl on a trampoline
 • „Първата дума“ се приема като първата консистентна и разбираема дума.

 • Развитието на речника е бавно (приблизително 50 думи при обичайно развитие на възраст 18-20 месеца).

 • Децата обикновено разбират повече, отколкото произнасят.

 • Едно изказване може да има много значения в зависимост от използваната интонация;

 • Смята се, че когато не бъдат разбрани правилно, децата се стимулират да развият по-точна граматика.

Функцията на игрите и моделите
Cards on a wall

Ранните споделени игри и редовната, предсказуема рутина, например закуските, тоалетното обслужване и приготвянето за излизане са важни, за да се дадат на децата възможности да изолират значими блокове опит от масива на сетивната информация.


Детето научава, че на тези преживявания може да се даде етикет и че те могат да използват етикета, за да назоват преживяването след събитието или да го изискат отново, например „кола“, „питие“.


Едно начално основно разбиране на моделите е основата на цялото по-нататъшно учене и развитие.

Опорни думи (1)
Sign with 'no more pie' written on it

Въвеждането на „опорни думи“ може да овласти децата да имат ранен контрол в ситуациите, например като поискат една ситуация да продължи, като кажат „още“ или „пак“. Ранните думи често са свързани със социални ситуации и имената на обекти. Опорните думи могат да позволят на децата да съчетават идеи, например „тухла няма".

Опорни думи (2)

Изгледайте този клип, в който Ала, която не говори, се научава да показва, че иска още да скача на трамплина, като дава сигнал за „повече“ с удряне на ръката.

 • Poster
         Image

Ключови характеристики на ранната реч

Teacher in a discussion
 • Първоначално децата са склонни да свързват ключови идеи без спомагателните думи между тях, например „Мама няма“, „Търси мечка“, „Коте спи“.

 • Щом съберат двете идеи заедно, те може да свържат три или може би четири от тях: например „коте спи стол“, „коте спи под стол“.

 • Тези ранни въздействия са материалът, върху който се изгражда по-сложната и граматическа реч.

 • Ранните думи на децата често са много творчески и оригинални, а не просто имитирани, например в речника на дете с аутизъм и СОТ може да се открият: „зелена наденица“ (краставичка!), „шоколадов чай“ (горещ шоколад)… както и измислени думи, например „шпик“ (подпорка за врата), „пото“ (дистанционно за телевизор)

Ключови характеристики - продължение...
Girl holding a 'thumb's up' sign
 • Ранните думи могат да се отнасят до нещо, което не се вижда – това показва, че децата са развили способността да мислят и да удържат идея в главата си.

 • Децата обикновено правят грешки на речта – това показва, че развиват съзнание за необходимостта от употреба на граматически правила (например „коньове“ вместо „коне“).

 • Развитието на способността на децата да се шегуват показва увеличаващата се тяхна способност да се наслаждават на употребата на езика в социален план и на ефекта му върху другите.

Подпомагащата технология в действие

Гледайте тази сесия, където се използва подпомагаща технология, за да се подкрепят децата със специфични обучителни трудности, за да се включат в по-сложна комуникация.

 • Poster
         Image
Обичайно придобиване на езика

Следващият видеоклип дава обща идея за това как децата с типично развитие придобиват езика от най-ранните етапи на общуването.

 • Poster Image
Етапи на развитието
A boy writing
 • Общо внимание (интерактивни игри, направлявани от възрастния, контакт с очи).

  - Етикетиране (предмети, действия, атрибути, събития, например кола).

  - Идентифициране на идеи (общи категории за подобия, различия, свързани идеи, предмети, събития, например кола, камион, автобус).

  - Модифициране на идеи (думите се „захващат“ към ключовото значение, по-фино разграничение и организация на опита, например Форд, Фолксваген).

  - Мислене чрез идеи (доживотен процес, повлиян от възможностите, от културните и езиковите модели)

  .
Задача
Sign with 'the animal fair' written on
         it

Как помагате на децата, на които преподавате, да направят връзката между предметите и действията и изговорените думи, които ги означават?


Има ли други стратегии, които можете да използвате, за да подобрите практиката си?


Оценете промените, които правите, по отношение на подобрението в общуването на децата.

Допълнителни материали

Buckley, B (2003) Children's Communication Skills from Birth to Five Years. London: Routledge.