Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Общо въведение в терапията

Интервенцията в психоаналитичната традиция е насочена към разбирането на сложните значения на детето, което може би произлиза от преживявания в ранната възраст или скорошен травматичен епизод.


Тези минали преживявания влияят върху настоящите им прежиивявания, което води до неадаптивно поведение.

Интервенцията има за цел да преработи тези потенциални блокажи пред ученето. Примери за творчески терапевтични интервенции включват: терапия чрез изобразително изкуство, музикотерапия, игротерапия.

Терапевтични подходи

 • Масажна терапия
  1:23
 • Музикотерапия
  1:16

В тези два клипа учителите описват някои от ползите от различните терапевтични подходи в класната стая.

Специална връзка-взаимоотношение
boy reaches out to touch a guitar


Терапевтът осигурява:

 • Средство за изразяване/съдържане на чувствата, ясни граници, помага да се създаде ред от хаоса.
 • Изпълнена с доверие връзка – споделено общуване, което се развива чрез въпросното средство.
 • Може да се използват специализирани техники за помощ:
 • Изразяване на чувства - глас (артикулиране на „неизразимото”)

  - Употреба на метафора – изследване на въпросите от една ръка разстояние чрез друг, аналогичен контекст).

Терапевтични принципи

Важно е да се разграничава „терапия” от „терапевтичен”. Има уважителни терапевтични принципи, които могат да се използват безопасно без специфично обучение по терапия. Те включват:

1. Търпение – промяната е възможна, трябва време.

2. Доверие – „да бъдеш насреща”, надеждност

3. Пространство – уютно, ограничено място или свобода навън?

4. Съдържане – сигурност от структурата, граници.

5. Да правиш и да бъдеш – баланс от изисквания и пространство.

6. Споделен език – внимание чрез взаимодействие.

7. Разполагане във времето – чувствителност към новото начинание. 

Chesner (1995)

Музикално взаимодействие

В този видеоклип можете да видите примери за музикотерапия в действие, както и обсъждане на нейните ползи и въздействия. Опитайте се да забележите някои терапевтични характеристики от описаните по-горе и как те влияят върху подхода на терапевта.

 • Poster
         Image
Терапевтични принципи за класната стая
 • Започнете там, където се намира детето.
 • Използвайте мултисензорен подход – визуален, слухов, кинестетичен, допир, миризма.
 • Четете езика на тялото – гледайте за предупредителните знаци, когато детето започва да се превъзбужда, и отклонявайте състоянието.

 • Ритуални черти – използвайте рутина за започване и край, за да дадете чувство за сигурност.

 • Преходи – подкрепяйте всички промени, използвайте подсказвания, за да помогнете на детето да създаде очаквания и да предотвратите усещането за липса на контрол.
Помислете до каква степен тези принципи могат да се използват повече като стратегии за общуване в училището ви. Разсъждавайте върху сегашната практика и помислете за програма за подобрение. Използвайте таблицата по-долу, за да стимулирате груповата дискусия.


Терапевтични принципи за класната стая


Разберете и научете повече
book


Chesner, A (1995) Dramatherapy for People with Learning Difficulties. London: Jessica Kingsley.