Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Опознайте детето
A child's face

Опитайте се да видите света през очите на детето – не само каквото вижда то, а и как го вижда.


Опознайте детето.


Разберете:

 • Нещата, които детето харесва/не харесва;

 • Физически и комуникационни способности;

 • Предпочитани стилове на учене;

 • Сигнали;

 • Предпочитана среда за учене.

Подсигурете се, че всички други професионалисти, които работят с детето, имат споделено разбиране за него.

Съсредоточете се върху това, което детето може да прави
Child laughing

Въпреки че не трябва да пренебрегвате слабостите, това са важни области на развитие – надграждайте основно върху силните страни на децата, за да им дадете увереност и мотивация.


Вижте какво предлага детето и го надградете до комуникационен обмен.

Позволете на детето да води

Girl pritending to feed a teddy bear

Недейте да говорите през цялото време на детето, като наричате с думи предмети, коментирате движенията и действията му. Твърде много говорене може да повлияе на фокуса на интерес на учащия и да доведе до оттегляне и пасивност.


Когато работите интерактивно с дете, винаги позволете на детето да поеме водачеството. Отговаряйте му, като отразите това, което детето прави, със същото настроение и същата сила на гласа.


Насочвайте, без да водите, и знайте кога да се отдръпнете. Няма смисъл да продължавате, ако детето е изгубило мотивация. Опитайте се да разпознаете предупредителните знаци и да спрете на върха.

Отговаряйте на сигналите на детето
Teacher making a girl laugh with a party
         blower

Бъдете наблюдателни. Опознайте сигналите на всяко дете и покажете на детето, че сте разбрали, така че детето да знае, че е част от взаимодействието. Ако не се откликне на сигналите, детето може да се оттегли от взаимодействието.


Бъдете наясно, че сигналите може да са неконвенционални. Себеизразяването на някои деца е за собствено удоволствие, а не средство за общуване.

Отделете достатъчно времеBot not paying attention


За децата с комплексни нужди отнема повече време да обработят информацията и да отговорят. Във всяка дейности трябва да предвидите време за изчакване.


Повтарянето на едни и същи дейности ще позволи разбиране и очакване.


Напредъкът е възможен, но може да отнеме много дълго време!

Очакване на събития
Activity cards

Децата с комплексни нужди трябва да могат да очакват събитията, да развият заучени отговори и да инициират сами действията.

 • Една установена всекидневна рутина премахва объркването и дава на децата възможности за контрол;

 • Нагледни разписания, използващи прогресия от снимки, картинки или символи, помагат за създаване на структура в деня;

 • Изборът на дейности и награди трябва да бъде включен, за да мотивира детето;

 • Зададени преходни серии, като например установена песен, предмет, картинка или символ помагат на децата да развият очаквания и да се подготвят за промяна.

Част от всекидневния живот
Teacher cooking with a girl


Подсигурете се, че взаимодействието не е ограничено само до специфични дейности, а е част от всекидневния живот.


Гарантирайте последователен подход към общуването във всякаква обстановка.

Групови ситуации
Group of children

В груповите ситуации е необходимо повишено внимание.


Имайте предвид:

 • Размера на групата;

 • Позиционирането, особено там, където детето има сетивно или физическо увреждане.

 Въпреки че децата на ранен етап от общуването може да изглежда, че работят в паралел, а не заедно като група, възможно е да се изградят дейности, които насърчават съзнание за другите и някои прости социални взаимодействия, например пеене на песни, които насърчават забавлението и общността.

Оценете своя принос
Teacher showing a card

Оценете приноса и взаимодействията си, както и отговорите на детето.

Идентифицирането на това, което сте направили добре и което бихте могли да направите още по-добре, ще помогне на вас и на детето да взаимодействате по-добре в бъдеще.

Обучение на деца с предсъзнателно общуване
A boy raising his hand

Следните неща трябва да са обучителни цели за децата с предсъзнателно общуване:

 • Социално взаимодействие – децата имат нужда от възможности за срещи с други възрастни и деца и да развият съзнание за тях;

 • Работа с обекти – като основа за разбиране на смисъл;

 • Установяване на съзнателност – подкрепа на причина и следствие чрез действия, например „Ако направя това, ще се случи това“;

 • Установяване на съзнателно общуване – чрез даване на последователен отговор на стимул, например обръщане към източник на приятен звук;

 • Развиване на волевия двигателен контрол – мускулите на устните, езика и бузата за речта, движения в голям мащаб и сръчност за езика на знаците и отбелязване.

Задача
Teachers discussing

Прегледайте практиката на училището си по отношение на предсъзнателното общуване.

Какви са силните страни?


Има ли области, които могат да бъдат подобрени?


Направете план за действие и обсъдете с колеги как може да бъде изпълнен той.


Оценете промените, които правите, по отношение на подобрения във възможностите за общуване..