Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Игри и разговори
Child picking up a toy from the floor

Пиаже, Виготски и Брунер са имали възгледи върху ценността на играта за развитието на децата.

Пиаже твърди, че играта осигурява възможности на децата да практикуват неща, които са научили преди това.


Виготски от своя страна смята, че играта улеснява когнитивното развитие. Децата не само практикуват това, което вече знаят, а и научават нови неща.


Брунер говори за играта като „памет в действие“, в която детето черпи от предишните си преживявания, за да разбере нещо ново или интересно.

Използване на повторения

Когато взаимодействат с бебета и много малки деца, родителите правят взаимодействието все по-„разговорно“, като надграждат върху основите на редуването и реципрочното включване.


Те инстинктивно повтарят играта, ако детето я „поиска“, или устно, или чрез жест или израз. Ритуални игри като игра на криеница и гоненица надграждат по-ранните устни игри.


Там, където игрите следват повтарящ се формат, децата се научават да очакват следващия ход. Видеото илюстрира това инстинктивно повторение.

 • Poster Image
Развиване на очакване (1)

Децата с комплексни нужди може да срещнат трудности в очакването.


Гледайте този видеоклип, в което Джоу, асистент учител, използва познати игри и стихчета, за да развие способността на Кейти да очаква.

 • Poster
         Image
Развиване на очакването (2)

Сега гледайте това видео, в което Стив играе ритуализирана интерактивна игра с Амбър, която приема същия повтарящ се формат.

 • Poster
         Image

Засилване/увеличаване на взаимодействието

Teacher interacting with a boy


Nind and Hewitt (1994) твърдят, че игривостта и развиването на усещане за добрите интерактивни игри може да помогне на учителите и грижещите се да включват и да общуват с децата с комплексни нужди по-добре, като правят общуването приятно.


Физическата игра, подобна на ранните взаимодействия между родителите и бебето, могат да изградят връзки. Интервенциите трябва да се водят от детето, като възрастния надгражда и разширява спонтанните игрови поведения на детето и ги използва като начало на детското учене, за да направи общуването съзнавано.

Подобряване на взаимодействието
Teacher empathizing with a boy

Опознаването на дете с комплексни нужди може да отнеме време.


Наблюдавайте дете с комплексни нужди, на което преподавате.


Какво обичат да правят децата?


Как можете да се присъедините към тяхното поведение и да го развиете като игра?

Характеристики на ранната социална игра

Teacher interacting with a boy

Ранната социална игра има следните характеристики:

 • Предсказуема рамка – игрова поредица с разбираеми ключови моменти;

 • Споделен фокус на интереса

 •  Редуване – слушане, гледане, регулиране на поведението, използване на звуците и движенията в подходящи моменти;

 • Имитация и подкрепяне на подходящите отговори;
 • Реципрочно включване на играчите;

 • Взаимодействие в престорените действия (игра на въображението и ролева игра).

Засилете играта си

В това видео една учителка обяснява как насърчава Лейла да използва интензивно взаимодействие:

 • Дава на Лейла фокусирана възможност да взаимодейства с друг човек;

 • Помага й да научи предшестващите комуникацията сигнали, например редуване и поддържане на очен контакт;

 • Показва й, че общуването може да е забавно;

 • Помага й да изгради доверителна връзка с учителя.

 • Poster
         Image