Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Иска ли детето да общува?
Carer comforting distressed boy

Едно дете може да не иска да общува, ако се чувства неудобно – например ако е гладно, изморено, жадно или има нужда да отиде до тоалетната.


От друга страна може да е повече склонно да общува, ако това ще му помогне да покрие тези свои нужди – например да попита или да направи знак за бисквита по време на закуската.

Наблюдаване на общуването
Carer comforting distressed boy

Направете списък от фактори, които смятате, че правят децата, които познавате, щастливи в тяхната среда.


Идентифицирайте кои фактори са физически и кои са социални.


Помислете за дете, което познавате, което се затруднява с общуването.


Как показва то, че не е щастливо в средата си?


Как реагират възрастните?

Направете го социално!
Girl trying to identify cards

Насърчавайте и хвалете опитите на децата да общуват. Не настоявайте за точност. Въпреки че е важно да се опитвате да разберете какво се опитва да каже детето, също така важно е да сте добър езиков ролеви модел. Помага, ако вземете казаното от детето, превърнете го в цяло изречение и му го повторите.


Общуването няма да се развие във вакуум.


Осигурете и гарантирайте:

 • Детето иска да общува (защо?)

 • Има с кого да общува (с кого?)

 • Има за какво да общува (какво?)

 • Има средство за общуване (как?)

...и че комуникацията е приятна и води до резултати.

Дайте на децата време
Teacher explains card to girl

Децата с обучителни трудности могат да обработват информацията по-бавно, затова:

 • Дайте на децата възможности да подемат инициативата в общуването;

 • Дайте им време да отговорят;

 • Позволете на детето да води

Build on children's interests

Watch this video clip in which a teacher uses music to engage a child with PMLD in communication.

 • Poster
         Image

Интервенции/взимодействия в действие

Гледайте тези клипове за специализирани интервенции/взимодействия. Какви са сходствата в тези подходи? Защо смятате, че са важни?

 • Интензивно взаимодействие
  2:11
 • Движението Sherborne
  1:23
Бъдете игриви

Подходите, видяни във видео клиповете на предишната страница, споделят характеристиките на ранните игриви взаимодействия между бебетата и хората, които се грижат за тях.


Подходите за насърчаване на общуването с деца с обучителни трудности включват:

 • Бъдете естествени и интуитивни;

 • Поставете се на разположение на децата;

 • Присъединете се към света на децата – чрез барабанене, люлеене, усукване

 • Бъдете игриви – отпуснати, усмихнати, забавляващи се;

 • Включете се в поведения, които изглеждат важни за детето;

 • Уважавайте правото на детето да не участва, като обръщате внимание на сигнали, че детето е изгубило интерес;

 • Развийте усещане за добри интерактивни игри.

Моделиране на социални умения
Group discussion

В групова ситуация, моделирайте следните основни социални умения:

 • Поздравяване на хората

 • Внимателно слушане

 • Спокойно говорене

 • Редуване

 • Учтив отказ

 • Задаване на въпроси

 • Отговор на въпроси

 • Поддържане на разговор

Насърчаване на речта
Girl trying to speak

Някои деца с обучителни трудности могат да говорят, но или предпочитат да използват други форми на общуване, или не виждат смисъла от говоренето.


Някои стратегии за насърчаване на речта включват:

 • Престорете се на объркани, например сложете вилици вместо лъжици;

 • Подредете и изваждайте нещо само, ако е необходимо за следващите дейности, когато детето го поиска;

 • Саботирайте – направете така, че да няма достатъчно столове за всички, и откажете да поправите нещата, докато не ви инструктират;

 • Използвайте паузите, за да допълнят децата думите в познато стихче или история.

 • „Забравете“ да дадете на детето нещо, например бисквита или лист хартия.

 • Престорете се, че не виждате или не чувате, докато детето не проговори;

 • Откажете да направите нещо, което детето иска, освен ако не попита.

Използване на хумор на практика

В този клип от прегледа на София, забележете как употребата на хумор от учителя й насърчава София да се присъедини.


Наблюдавайте как учителят на места използва хумор, за да насърчи и подскаже към по-точно вербално изразяване.

 • Прегледът на София
  2:40
 • Насърчаване на вербалното изразяване
  7:25