Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Поведенчески подходи към общуването

Структурираните подходи към езика и общуването са доказано много ефективни за деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ  – ясно е, че те могат да се научат от подходящ езиков модел чрез имитация и подкрепление на желаните отговори, като се използват похвали и награди за мотивация.

 

Но рискът е подходите да станат безсмислени за детето, освен ако то няма възможността да приложи придобитите от тях знания в смислен контекст.

The Derbyshire Езикова Схема

The Derbyshire Language Scheme е пример за структуриран подход, основан на децата, които следват инструкции, свързани с номера на подадените идеи носители на информация и имитирайки възрастния ролеви модел в ситуация на обръщане на ролите, за да се насърчи изразяването.

 

 

В този клип един асистент учител описва използването на структуриран подход в оценяването на разбирането на даден ученик за думите.

 • Poster
         Image
Поведенчески подходи: принципи
 • Задаване на условията – ученето и промяната няма как да се случат в изолация. 
 • Структура – промени в наблюдаемите поведения, които могат да бъдат заучени чрез систематични награди и санкции.
 • Идентифициране на първоначалното ниво. 
 • Целенасочено учене – разбираемост, „прецизно преподаване”, ясни роли и отговорности.
 • Резултати, които подлежат на оценка, съпоставени с ясни цели и критерии за успех.
 • Събиране на доказателства за ученето.
 • Малки крачки – превръщане на целите в постижими чрез.
  • Анализ на задачите;
  • Свързване в обратна посока на веригата;
  • Подсказване с постепенно прекратяване.
Поведенчески подходи: потенциални рискове
 • Редукционни:
  • Свръхопростяване (не може всичко да се отметне по списък!)
  • Проблеми с обобщаването

  • Учене без разбиране.

 • Набляга се на това, което се преподава, а не на това, което се научава.
 • Занимават се единствено с наблюдаемото, а не с по-дълбокото разбиране.
 • Учителят е поставен в ролята на техник. 
 • Ученикът е поставен в пасивна роля – „заучена безпомощност”. 
 • Често се използва без достатъчно обобщение.

Преразгледайте влиянието на поведенческите подходи в образованието на деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ  с акцент върху приложението му в общуването.

Препратки
opened book

Knowles, W and Masidlover, M (1982) The Derbyshire Language Scheme. Derbyshire County Council.