Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
girl with teacher looking at pictures

Способността за общуване е съществено житейско умение за всички деца и младежи и е заложена в социалното, емоционалното и образователното развитие на детето.

DCSF, 2008

Парадигми за интервенция

Има определени забележителни епохи, в които психологическите теории и изследвания са се отразими върху практиката. Кликнете върху всеки ред, за да разберете повече:

 

ДАТА MОДЕЛИ ПАРАДИГМА ИНТЕРВЕНЦИЯ
1970s МЕДИЦИНСКИ
Therapy
помагане и лечение
1980s СОЦИАЛЕН
Behaviourism
„прецизно преподаване”
1990s НОРМАЛИЗИРАЩ
Interactionism
„активно учене в социален контекст”
2000s РАДИКАЛЕН
Personalisation
„еклектичност”, „холистичност”, „гласът на детето”

 

 

 

Принципи за подходи при интервенция
a blue box with images
 • Бихейвиористичен – насочващ, цели SMART, системтичен, очертаващ основите, прецизно преподаване.
 • Интеракционистичен – овластяване, автономия, общуване, активно учене, социален контекст – връзки.
 • Терапевтичен – гъвкав, уважаващ несъзнаваните процеси, преработване на конфликти, ред от хаоса.
 • Хуманистичен – внимание към цялото дете, непосрещнати основни нужди подриват академичното и творческото осъществяване.
Разберете парадигмите
a laughing boy

Парадигмите на интервенция произлизат от различаващи се философии за детето. Като цяло дебатът има две крайности – налагането на път напред върху детето или стремеж детето да оцени защо може би е по-добре да се избере друг път. Те могат да имат различни приложения (например използване на поведенчески стратегии, за да се преподадат механични умения, примерно закопчаване на копче), в сравнение с по-дълбоко разбиране на възможното удоволствие, което може да се извлече при присъединяването към група от хора. Разбирането на основните идеи зад подходите може да ви овласти да участвате в дебат с други професионалисти относно пътя напред – нито една интервенция не може да твърди, че е единственият възможен подход за някое дете.

Интервенции в действие

Наблюдавайте три контрастиращи интервенции в следващия слайд. Внимавайте за техните характерни принципи в действие:

 

В каква степен вашето училище предпочита определена парадигма? Или децата преживяват всички парадигми в някакъв момент? Смятате ли, че еклектичният подход е по-ценен, или чистият подход? Защо?

 

Използвайте клиповете, за да провокирате дискусия относно предположенията, които правим за детето като комуникатор в процеса на общуване.

Интервенции в действие

 • Поведенческа
  03:36
 • Интеракционистка
  02:11
 • Терапевтична
  02:41
Разберете и научете повече
opened book


Collis, M and Lacey, P (1996) Interactive Approaches to Teaching. London: David Fulton.

 

DCSF (2008) The Bercow Report: a review of services for children and young people (0-19) with Speech, Language and Communication Needs. Nottingham: DCSF Publications.

 

DfES (2005) Speaking, Listening, Learning: working with children who have special educational needs. Primary National Strategy. Norwich: HMSO.

 

DES 1981 Education Act.

 

Farrell, P (1997) Teaching pupils with learning difficulties: strategies and solutions. London: Cassell.