Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Общуване, което е ефективно
Teacher showing card to the class

Какви смятате, че са ключовите елементи на ефективното общуване?

Ефективното общуване изисква гладката интеграция на:

 • Визуални умения, например продължителност на контакта с очи и извръщане на погледа;
 • Слушане;
 • Говорене;

 • Действия, например употреба на жестове, решаване колко близо да застанат.

Общуването е измамно сложно, тъй като изисква не само двигателни умения и координация, а също и когнитивните способности за припомняне, селективност и използване на времето, както и емоционална регулация, подходяща за контекста.

Ползите от добрата комуникация
Children raising their hand

Деца с тежки обучителни трудности и увреждания не развиват езикови умения от излагането на средата си така спонтанно, както детето с обичайно развитие. Това означава, че за тях е необходима управлявана среда за общуване. Това им помага да придобият езика и да го използват по подходящ начин в различен контекст – на площадката за игра, в класната стая или отвъд училището.

Алтернативна допълваща комуникация (АДК) в действие
Гледайте този видеоклип, където Джил, учител, говори за начина, по който Беки използва АДК. Забележете как училището е направило възможно за нея да използва помощното си комуникационно устройство в социални ситуации, както и в класната стая.

 • Poster
         Image
Общуване в социална среда

Гледайте този клип, в които момичета с речеви, езикови и комуникационни трудности участват в сесия по социално общуване. Кои са подкрепящите елементи, които правят възможно за момичетата да участват в разговора?

Някои отговори

Някои отговори

 • Poster
         Image
Ключови резултати
Children raising their hand

Подкрепящата комуникационна среда позволява на децата да правят големи крачки при усвояване на езика. В такава среда децата:

 • Чуват нови модели на езика;

 • Чувстват се уверени да правят нови опити да общуват и да експериментират с граматически правила, 

 •  Стават по-умели чрез излагането на езика.