Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Показване на емоция
Teacher with a spinning top

Много преди да са способни да изразяват себе си чрез езика, който родителите им говорят, бебетата показват емоциите си, използвайки както мимики, така и език на тялото.

Същата емоционалност ще бъде изразена и при пораснало дете, което е един ранен комуникатор .

Емоционални състояния на децата

Най-общо обичайното емоционално развитие тече както следва:


Възраст Емоция
От раждането до 6 месеца Социална усмивка, други звуци и действия, които показват удоволствие. Първият отговор е на усмивката на възрастния и взаимодействието, но когато детето става по-съзнателно за средата, то отговаря с удоволствие на широк обхват от ситуации.

Смях (около 3-4 месеца).
7-12 месеца Страхови реакции (плач), отвращение, гняв.
12+ месеца Стесняване, гордост, срам.
2 години Емпатия.

Помислете за собствените си бебета и малки деца или други бебета или деца с типично  развитие, които познавате. Какви лицеви изражения или език на тялото използват те, за да покажат определени емоции?

Емоционален контекст
Teacher calming a boy

Когато двама души общуват, те разчитат емоционалното си състояние един на друг.


Децата със СОП/ДМОТ/КОТУ може да не показват традиционните признаци за емоционалното си състояние, затова е важно за учителите и грижещите се да разберат как всяко дете изразява конкретна емоция.

Показване на предпочитания и нехаресване

Изгледайте филмчето, в което Леан, асистент учител, се опитва да установи как Алис изразява, дали харесва или не харесва нещо.

 • Poster
         Image
Емоционално взаимодействие

В това филмче Лесли, старши асистент учител, взаимодейства с Джордан, дете с ДМОТ. Отбележете как Лесли разчита емоционалното състояние на Джордан и как съответно наглася своите послания.

 • Poster
         Image