Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Помагаща ръка
Boy holding presentation

Деца с нужди, свързани с речта, общуването езика могат да използват алтернативна комуникация за да формират думи и изречения, които може да не могат да произнесат все още. Това им позволява да съобщават мислите си и да правят избори. Може да им даде глас, който иначе не биха могли да имат.

Как децата изграждат езика си?
'bee and honey' card

Децата изграждат езика по различни ключови начини:

 • Те свързват ключови идеи без спомагателните думи между тях, например „Мама няма“, „Търси мечка“, „Коте спи“.
 • Щом съберат двете идеи заедно, те може да свържат три или може би четири от тях: например „коте спи стол“, „коте спи под стол“'.

Тези ранни езикови форми на произнасяне са материалът, върху който се изгражда по-сложната и граматическа реч.

Ранни думи
'no more pie' card

Ранните думи на децата често са много творчески и оригинални, а не просто имитирани, например в речника на дете с аутизъм и СОТ може да се открият: „зелена наденица“ (краставичка!), „шоколадов чай“ (горещ шоколад)… както и измислени думи, например „шпик“ (подпорка за врата), „пото“ (дистанционно за телевизор).


Ранните думи могат да се отнасят до нещо, което не се вижда – това показва, че децата са развили способността да мислят и да сформират идея в представата си.

Събиране на думите

Гледайте този видеоклип, в който виждаме Трейси, инструктор, да работи с Алис и Калъм, които имат речеви, езикови и комуникационни затруднения. Тя използва алтернативна комуникация  за да насърчи децата да използват по-сложна комуникация.


По какви начини технологията може да помогне на деца със специфични обучителни затруднения да разширят общуването си?

 • Poster
         Image
Проба и грешка
Boy smiling during class

Децата обикновено правят грешки на речта – това показва, че развиват съзнание за необходимостта от употреба на граматически правила (например „коньове“ вместо „коне“).


Развитието на способността на децата да се шегуват показва увеличаващата се тяхна способност да се наслаждават на употребата на езика в социален план и на ефекта му върху другите.

Проследяване

Това предаване на Open University 'Развиващ се език' дава преглед на това как деца с обичайно развитие развиват езика си от най-ранните етапи на общуването.

 • Poster Image
Разберете повече

Buckley, B (2003) Children's Communication Skills from Birth to Five Years. London: Routledge.