Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Поезия в действие

Уроците по грамотност, преподадени с умения и в правилната среда, могат да сближат група деца, за да споделят едно преживяване.


В този видеоклип Крейг, класният ръководител, използва гласа си, както и широк обхват от реквизити, знаци и символи, за да стимулира и да включи класа. Мултисензорното преживяване премахва пречки пред разбирането.

  • Poster
                  Image