Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Проговаряне
Teacher showing a small doll to a girl

Мнозинството деца с типично развитие се научават да говорят лесно и граматически правилно на езика, използван у дома, без никакво пряко обучение. Средностатистическото петгодишно дете знае поне 2000 думи.

Във взаимодействията си с малките деца родителите използват инстинктивни стратегии, които развиват уменията за говорене:

 • Те тълкуват, повтарят, подкрепят, разширяват, осигуряват модели на речта в ситуациите, когато те се случват; 
 • Излагат децата си на пълния обхват от цели и модели на езика.
Използване на „родителски“ език
Teacher interacting with a girl


Характеристиките на взаимодействието на родителите с бебетата са:

 • Бърборене – създаване на звуци, които са достъпни за малки деца – например „ба-ба-ба-ба-БА!“.
 • Краткост – използване на кратки, простички, добре оформени изказвания.
 • Специализирана реч – използване на по-бавна и по-артикулирана реч, по-висока и с повече разнообразие на тона.
 • Сътрудничещ език – използване на „хайде да“ и „да направим ли“ вместо даване на заповеди; 
 • Речник – използване на по-ограничен речник и заменяне на местоимения от съществителни, например „Нека мама да направи това“.
Вербално взаимодействие – бърборене

Забележете как в това видео Катрин, учителката, отразява бърборенето на Ройзин обратно към нея, както  разширява езика й.

 • Poster
         Image
Фокус и планиране
Teacher interacting with a boy

За разлика от много от обичайно развиващите се техни връстници, при децата със СОП/ДМОТ/КОТУ  не е задължително да усвоят и научат езика спонтанно „чрез осмоза“..


Децата с речеви, езикови и комуникативни затруднения имат нужда от:

 • Фокусирани възможности да научат аспекти на общуването.
 • Планирани възможности да ги приложат в значим контекст.
Оценяване на приближението
Girl playing with a pink rubber big

С развитието на вокалния контрол на детето, родителите понякога опростяват думи – като например „ла“ вместо „ела“ или „кек“ вместо „кекс“, за да насърчат приблизителното произнасяне на думата от детето.


В обучителния контекст също е важно да се приемат и оценяват ранните приближения на децата към действителните думи.


Както родителите, учителите също трябва да моделират правилната форма, но в случая на деца с обучителни трудности, учителите също така трябва да са наясно с каквито и да е ограничения в способността на детето да артикулира.

Речта при деца със СОП/ДМОТ/КОТУ 
Boy holding a 'thumb's up' sign

Много деца със СОП/ДМОТ/КОТУ няма да развият гладка обичайна реч или може да изберат да не говорят, дори и да имат тази способност, може би за целия си живот.


Там, където артикулацията е дългосрочен проблем, употребата на други модалности за общуване, като например посочване, знаци или друг вид алтернативна комуникация може да помогне на детето да бъде разбрано по-лесно от другите.

Разбирането предшества изразяването
Teacher letting a girl choose between
         a book and a comb

Обикновено разбирането на езика се развива преди изразяването. Децата с обучителни трудности може да разбират повече, отколкото показват, така че е важно да не се правят предположения.

Значения и смисъл от по-висш порядък
Girl makes believe that she is sleeping

Някои деца с много добро разбиране на говоримия език имат трудности в тълкуването на тънкостите на общуването, например с метафоричния език или иронията. Това може да е особен проблем за децата с разстройства от аутистичния спектър.