Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Приучаване към взаимодействие

Гледайте този видео клип, показващ взаимодействието между родител и бебе.


Внимавайте за:

 • Начина, по който бебето допринася активно.

 • Начина, по който спонтанните звуци и отговори са интуитивно подкрепяни и надграждани от грижещия се.

 • Положителната нагласа и на двамата участници.

 • Начина, по който това взаимодействие е направено вътрешно приятно – дадени са ясни послания, че детето е ценено.

 • Poster Image
Взаимодействие учител - дете

Сега гледайте клипа на взаимодействието между Лесли, асистент учител и Калъм, дете с ДМОТ , който все още развива основните елементи на общуването.


Забележете сходствата с ранното взаимодействие между родителя и бебето, което гледахте на предишния екран.


Сега забележете как Лесли включва Калъм, без да се държи с него „по бебешки“ чрез тона или очакванията си.

 • Poster
         Image
Предвербално общуване
Teacher with spinner

Предвербалните обмени с родителите в бебешка възраст са основите за развитие на езика и разговора.


Ранните умения за общуване, установени по време на тези най-ранни взаимодействия, включват:

 • Редуването;

 • Очния контакт;

 • Наблюдаването на погледа;

 • Използването на звуци в подходящия момент.

Повече от 80% от всекидневното общуване се смята за невербално, така че придобиването на тези умения е много важно.

Най-ранните етапи

Вижте този видео клип, в който Лесли взаимодейства с друго дете в най-ранните етапи на общуването.


Забележете как Лесли помага на Джордан да придобие ранните умения за общуване, изброени на предишния екран, чрез начина, по който взаимодейства с него.

 • Poster
         Image
Език на тялото
Teacher with a crocodile puppet

Когато родителите взаимодействат с много малки деца, те инстинктивно преувеличават лицевите си изражения, за да изяснят смисъла.


Децата с обучителни трудности в ранните етапи на общуването имат нужда от консистентен модел на подходящ език на тялото. Персоналът трябва да е сигурен, че лицевите им изражения, интонацията и езикът на тялото подкрепят това, което те казват на децата.