Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Типичното развитие като рефернция
Two children studying

Знанието как се развива общуването е ключово за планирането на дейности, съответстващи на възрастта и идентифициране на възможни речеви или езикови забавяния.

Деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ минават през тези етапи по-бавно от децата с обичайно развитие и някои няма да напреднат повече от най-ранните етапи. За някои деца развитието не е йерархично, а профилите им могат да са неравномерни с видими пропуски.

Развитие на ранното общуване
Girl in a wheelchair smiling

Ранното общуване следва общ модел на развитието от предсъзнателно към съзнателно, както следва:

 • Рефлексивен отговор (на стимул – изтълкуван от познат човек като значим).

  - Реактивен отговор (по-последователна реакция на стимул, може да има очаквания).

  - Основно разбиране на причина и следствие („Ако аз направя това, нещо ще се случи“)

  - Основно разбиране на възможностите, насочвани от цели (комуникация, за да се свърши нещо).

  - Проактивна употреба на предмет, за да се включи партньорът във взаимодействие.

  .

Съзнателно общуване
Teacher showing a crocodile puppet to
         a girl

Съзнателното общуване е определяно като:

...отговори, които човек прави съзнателно, за да повлияе на поведението на друг човек и с очакването, че другият човек ще разбере посланието и ще действа според него.

Kiernan, Reid & Goldbart (1987)

Предсъзнателно общуване
Teacher shows a book to a girl

Общуването може да е предсъзнателно, където изказванията или движенията на индивида не задължително се правят с някаква цел, но в тях се влага смисъл от друг човек.

Моторните действия върху хората и предметите на индивида „получават комуникативна значимост от другите“.

Snyder-McLean (1987)

Влагане на смисъл
Mother holding a baby's
         hand

При бебетата грижещите се имат склонността да влагат смисъл в действията на бебето, сякаш то общува съзнателно.


Родителите инстинктивно влагат смисъл в спонтанните звуци на бебето си още от началото, като тълкуват звуците и приписват намерение, например: „Ооо! Гладен си! Искаш да те нахраня, нали?“

Предкомуникативно взаимодействие
Teacher asks a girl to choose

По подобен начин за по-големи деца, които все още използват предсъзнателно общуване, като например тези с тежки комуникационни затруднения, е важно учителите и грижещите се да ги разглеждат като общуващи, да приемат и да действат според тяхното общуване, за да улеснят развитието им.


Децата с атипично развитие може да не дават конвенционални комуникативни отговори, като например очен контакт и усмивка. Въпреки това е важно да се действа така, сякаш детето общува.

Развиване на съзнателност

Гледайте това видео на Ала, дете с ДМОТ .


Учителят на Ала придава съзнателност на движението й с ръка.


Ала се научава да показва, че иска да скача още на трамплина, като съзнателно вдига ръка. Надеждата е, че тя ще използва този сигнал и в друг контекст по-късно. Персоналът извършва дейността според искането на детето.

 • Poster
         Image