Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Светът на първите думи
Doll with feeding bottle

Когато бебета с обичайно развитие направят първите си стъпки в света на езика, те обикновено:

  • Използват „първа дума“, която е консистентна и може да бъде декодирана, дори да не наподобява истинска дума;

  • Развиват се бавно – средно 50 думи на възраст 18-20 месеца;

  • Разбират повече, отколкото произнасят.

  • Предават смисъла чрез интонацията – дори и с една и съща дума или израз;

  • Използват случаи, в които не са разбрани правилно, за да развият по-точна граматика.

Тълкуване на изказвания от една дума
  • Таблицата по-долу дава някои примери за това как едно дете може да се опитва да общува чрез ранната си употреба на единични думи.
  • Как бихте отговорили на детето?
Дете Значение
Още Искам още
Книга Хайде да гледаме книга
Анна Радвам се да те видя, Анна
Това Това е хубаво
Раа Хайде да се преструваме на лъвове
Во? Какво е това?
Птица Отвън има птица
Предсъзнателни обучители: преглед (1)
Teacher interacting with child

Кликнете на всяко от следните заглавия, за да научите повече

Социално взаимодействие:

Работа с обекти

Съзнателно общуване

Физически аспекти на общуването 

Социално взаймодействие

Ангажиране с обекти

Международна комуникация

Физическите аспекти на комуникацията

Предсъзнателни обучители: преглед (2)
Child using AAC device

 

 Разширена превербална комуникация

 Употреба на алтернативна комуникация

Установяване  на първи думи

Разпирение на употребата на думи