Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Намиране основи за общуването

Гледайте филмчето, в което Лиан, асистент учител, се опитва да установи как Алис се изразява, дали харесва или не харесва нещо.

Q

Какви са ползите от това да се знае как невербалното дете изразява предпочитанията си?

Кликнете тук за отговора.

Q

What are t?

Click for the answer

 • Poster
         Image
Предвербални умения

Помислете за филмчето, което гледахте в предишния слайд.


Разгледайте списъка по-долу.


Забелязахте ли да се използват някои от следните предвербални техники?

 • Показване на интерес към другите и желание за общуване с тях.

 • Демонстриране на знанието, че едно нещо може да замества друго нещо.

 • Показване, че могат да слушат, а не само да чуват.

 • Способни са да използват гласа си, за да привличат вниманието и да известяват нуждите си.

Кои от предвербалните умения показва Алис?

Отговори

Answers

Изграждане на рутина

Гледайте този видеоклип, в който Стив, заместник главен учител, обяснява как надгражда споделена и приятна рутина, за да насърчи взаимодействието с Амбър, която има дълбоки и множествени обучителни трудности.

 • Poster
         Image
Надграждане на ранното взаимодействие
Teacher showing crocodile puppet to chiled
Q

Как тази игра надгражда ранните видове взаимодействие, обсъдени преди (например контакт с поглед, наблюдаване на погледа, взимане на ред и други)?

Кликнете за отговора

Click for the answer

Важността на ритуалите
Girl on trampoline
Q

По отношение на предишния клип, защо смятате, че ритуалите са важни?

Кликнете за отговора?

Click for the answer

Ритуализирана игра

Изгледайте филмчето с Ала, дете с дълбоки и множествени обучителни трудности PMLD.

Q

Защо тя дава сигнали и какво казва това относно важността на ритуализираната игра? Кликнете за отговора?

Click for the answer

 • Poster
         Image
Ранно общуване
Father with two children

Когато общуваме с деца с обучителни трудности, можем да придобием някои полезни идеи, като наблюдаваме начина, по който родителите взаимодействат с малките си деца.

Говорете на детето така, както родителите го правят!
Child reaching for toy in teacher's hand

Родителите инстинктивно говорят на децата си по положителен начин и персоналът на училището трябва да имитира това, когато изгражда уменията за общуване на детето.


Важно е да прекарате известно време, като опознаете какво детето харесва или не харесва и на какво е способно.

 • Говорете с детето и го изслушвайте.
 • Задавайте отворени въпроси, а не въпроси, на които може да се отговори с „да“ или „не“.
 • Разширете изказаното от детето в по-дълга и правилна форма.

 • Проверете дали правилно разбирате мисълта на детето.

 • Наричайте нещата около себе си с думи.

 • Използвайте добър език и завършвайте изреченията.

 • Четете на детето.

Направете го като разговор!
Teacher empathising with child
 • Следвайте детето.

 • Винаги приемайте, че детето се опитва да общува.

 • Винаги откликвайте на опита на детето да общува.

 • Отговаряйте само положително, като хвалите усилията му.

 • Говорете с детето, избягвайте даването на инструкции и насоки.

 • Подкрепяйте детето и го третирайте с уважение.
 • Не обвинявайте детето за неточности – вместо това използвайте грешката като възможност да изясните какво е имало предвид детето:

  Дете: „уа уа“

  Възрастен: Искаш вода, така ли?

  Дете: „уа уа“ – посочвайки

  Възрастен: Да! Това е куче, нали?