Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Два вида общуване
Teacher showing card to children

На всички нива, общуването се появява поради 2 причини:

 • По социални причини, например да се коментира върху нещо, да се сподели опит или за взаимно удоволствие.
 • По функционални причини, например да се придобие нещо или да се посрещнат нужди, да се реши проблем, да се преговаря или откаже нещо.

Важно е да се осигурят възможности за всички деца да преживеят и да се включат в ситуации, които ще осигурят и двата вида общуване.

Причини за общуване
Girl involved in a discussion
 • Избройте десет или повече причини, поради които възрастните общуват – например за да разберат нещо, да поискат и други.

 • Сравнете списъка си с функциите на езика, изброени в документа по-долу.

 • Колко от тези причини бихте очаквали да използва едно шестгодишно дете с обичайно развитие?

 • Сега помислете за шестгодишно дете със СОТ/ДМОТ/КОТУ ? То би ли общувало по същия начин?Историята на Самфира
Premature child

Прочетете този разказ на една майка за първата година с дъщеря й Самфира, която има синдром на Даун. Отбележете най-вече ефекта, който бебе със синдром на Даун оказва върху социалния живот на майката на Самфира.

Извличане на максималното от общуването
Group of children listening

По много причини житейските преживявания на деца със СОП/ДМОТ/КОТУ  може да са по-ограничени от тези на други деца, например за родителите може да е по-трудно да ги изведат сред общността. Така че освен да извлекат максимално много възможности за децата да участват във функционална комуникация за посрещане на физическите нужди, училищата трябва също да осигурят възможности за социално общуване, например чрез организиране на излет или чрез водене на членове на общността в училище.

Социално общуване

Гледайте това видео, в което момичета с трудности в говоримата реч и общуването и тежки обучителни трудности участват в сесия по социално общуване.


Отбележете уменията на учителя при създаването на възможности за сесията да се усеща като „разговор“.

 • Poster
         Image
Възможности за общуване
Two children studying

Направете преглед на практиките за общуване в училището ви.

Какви възможности имат децата с комплексни потребности, за да общуват по:

 • Функционални причини.
 • Социални причини.

Как можете да увеличите възможностите за тези деца да общуват функционално и социално?

Направете план за действие и обсъдете с колеги как може да бъде изпълнен.

Оценете промените, които въведете по отношение на подобренията във възможностите за общуване.