Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Предвербално общуване

Бебетата пристигат на този свят с:

  • Някои начални точки за общуване;
  • Способност да разпознават моделите;
  • Способност да различават родния си език измежду други, 
  • Предпочитание за движещата се човешка фигура.

Гледайте откъс от видеоклипа на  Отворения Университет  'Просто начало'.

Какви аспекти от предвербалното общуване забелязвате?

  • Poster Image

Учене чрез взаимодействие

Във видеоклипа на предишната страница една майка взаимодейства с бебето си, като помага да се установят фундаментални комуникационни умения, които ще са нужни по-късно за разговор.


В този видеоклип Лесли, учител асистент, използва същия подход с Калъм, дете с дълбоки и множествени обучителни затруднения .

  • Учителят асистент Лесли взаимодейства с Калъм
    1:22
Учене чрез взаимодействие
Teacher and child playing with teddy bear
Q

Кои черти характеризират тези ранни взаимодействия?

Click for the answer

Характеристики на ранните взаимодействия
Child playing with teddy bear
Q

От двата видеоклипа, които гледахте в тази част, избройте чертите, които характеризират ранните взаимодействия.

Click for the answer