Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Две основни причини
Group of children discussing

Общуването се случва, поради две основни причини:

 • функционални причини, например за придобиване на нещо или посрещане на нужди, решаване на проблем, преговори или отказ, или
 • социални причини, например коментар върху нещо, споделяне на опит или за взаимно удоволствие.
Необходим ли ви е езикът, за да мислите?

Във видеоклипа от срещата за преглед класният ръководител на София, Джес, описва напредъка на София и потенциала за общуване.


Ако София беше във вашия клас, какво мислите, че щеше да се наложи да направите, за да подкрепите общуването на София?

 • Poster
         Image

Some suggestions

Умения за подобряване на общуването
Girl trying to identify cards
Q

Как могат професионалистите и родителите да подобрят уменията за общуване на децата?

Click for the answer

Езикът на знаците
Boy holding a 'thumb's up' sign

Системите на знаците, развити за деца с обучителни трудности, предлагат визуална подкрепа, за да се помогне на децата да общуват. Те осигуряват допълнителни жестови податки за говоримата дума, но не заместват речта.


Две основни системи на език със знаци се използват в специалните училища:

 • Makaton, която подкрепя комуникирането на и чрез ключови думи, и
 • Signalong, която предлага голям набор от знаци.

Налични са за закупуване много обучителни ресурси и компютърен софтуер, които могат да бъдат използвани за подкрепа на общуването и грамотността чрез езика на знаците.

Технология и език на знаците в действие

 • Видео 1
  2:30
  Сесия с приказки, която използва голям обхват подкрепяни комуникационни системи.
 • Видео 2
  2:21
  Използва се таблет, за да катализира общуването.
 • Видео 3
  4:06
  Използване на езика на знаците Makaton в специално училище.