Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Повече от думи

В този клип можете да видите колко голяма част от общуването е възможно да се осъществи без думи: изпращат се съобщения, получават се съобщения, случва се редуване в инициирането на нови дейности, получава се обратна връзка и има взаимно разбиране. Кой се наслаждава най-много – ученикът или учителят?

  • Poster Image