Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Общуването: право на детето
Boy holding a 'thumb's up' sign

Всяко дете има нужда и право да може да общува. Но децата с обучителни трудности могат да се изправят пред препятствия в общуването.

Декларация за правата на общуването
Big sign on the wall

Декларацията на снимката е подготвена от училището James Rennie като излага основните комуникационни права и правата при взаимодействия.


 • Смятате ли, че иконите добавят допълнително значение към написаното?
 • Какво мислите, че означава всеки от символите?
Комуникация и вербализация
Teacher communicating with child

Каква е разликата между вербалния език и общуването?

 • Направете списък на шест от обичайните си всекидневни дейности.
 • Поставете „о” до тези от тях, които според вас включват общуването.
 • Поставете „е” до тези от тях, които според вас включват езика.
 • Разгледайте дейностите с „о” и „е” и напишете едно определение за понятието общуване и едно определение за понятието език.
 • Какви прилики и разлики виждате?
Разбиране на детето

В предишното упражнение разгледахме връзката между езика и комуникацията. Сега нека разгледаме това от гледната точка на детето. Опитайте се да отговорите на следните въпроси. Когато приключите, кликнете на въпроса, за да разкриете отговора.Q


Имат ли нужда децата от език, за да общуват?

Click for the answer

Q

Имат ли нужда децата да общуват, за да могат да се включат и ангажират себе си в езика?

Click for the answer

Споделено по/знание
Poem

Ако кажете този текст на случаен човек на улицата, най-вероятно няма да има представа за какво говорите, освен ако не е запознат с Люис Каръл.


За да функционират езика и комуникацията, трябва да има споделено знание и цел между тези, които го използват.

Ключов стремеж

Вижте този клип, взет от среща за преглед. В един момент от клипа Джанис говори за амбициите си за сина си Марли.

Q

Какви са стремежите й по отношение на общуването на Марли? Доколко смятате, че другите общи постижения, които Джанис описва, се влияят от подобренията в комуникационните умения на Марли?

Click for the answer

 • Poster
         Image
Научете повече

The Communication Trust (2012) Let's talk about it: What new teachers need to know about children's communication skills.