Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво Б
Разглеждане на общуването и взаимодействието
A girl selects a small
         card from a wall display
За този модул
Pupil squatting in activity area

Без общуване ученето е невъзможно. Ниво Б от този модул въвежда предизвикателствата, които имат с общуването децата със специфични обучителни трудности/дълбоки и множествени обучителни трудности/комплексни обучителни трудности и увреждания .

Нивото покрива това как се развива комуникацията, как тя може да бъде увредена и начините, по които възрастните могат да помогнат на децата да развият комуникационните си умения.

Също така разглежда как подкрепящата среда за общуване може да бъде създадена, за да насърчава и поощрява употребата и развитието на общуването от детето.

Резултати от ученето
A boy raises his hands to his face as a
         teacher reads from a card

Материалите в това ниво са предназначени, за да осигурят инструменти на тези, които работят с деца с СОТ/ДМОТ/КОТ  чрез които да могат да:

 • Разберат как моделите на развитие на комуникацията могат да бъдат увредени и какви са принципите за адресиране и насочване на последващите от това препятствия за детето.
 • Прилагат препоръчаните стратегии за общуването с детето и да осъществяват подкрепа на участието му във взаимодействията и общуването, като оценяват реакцията, чрез която отговоря детето.

 

Teachers' standards

Details of the professional standards which apply to all teachers in England can be obtained from the Department for Education website. These standards apply to all teachers regardless of their career stage and all aspects of the standards are relevant to teachers working with children with special educational needs.

Специални образователни потребностиСпоред Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.
SENCodeOfPracticeCover
Acknowledgements

С благодарност към професионалистите, които допринесоха за този модул:

 

Модулно съдържание

Dr Melanie Peter, Senior Lecturer, Anglia Ruskin University
Corinna Cartwright, Headteacher, James Rennie School, Cumbria

 

All modules produced by The Schools Network and
Real Group (UK) Ltd for the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Редакторска колегия

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
Annie Grant, Independent Consultant

Продукция и дизайн

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Видео, аудио и фотография

Atomic Productions

 

мениджмънт на проекта

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

Благодарности на всички деца, родители, асистенти, учители  и обгрижващи за тяхното участие.