Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Планиране за и според индивидуалните нужди
An assistant secures a boy in
         a wheelchair

В класната стая, показана в тази част, децата са с Комплексни обучителни затруднения и увреждания. Както видяхме по-рано в този модул, планирането на учителя, относно използването на други възрастни е от съществена важност за целия ден. Учениците имат строго индивидуални нужди, в това число опасни за живота им медицински състояния. Всяко дете се нуждае от планирана помощ от възрастен, за да може да участва в клас. За този клас цялостното планиране е направено и съставено от различни индивидуални планове, приети като части от учебна програма.

Маршрути за учене
An assistant secures a boy in a
         wheelchair

Учителката има подготвени професионалисти в процеса на „Маршрутите за обучение“ – инструмент за оценка, чрез което се осигурява при всеки възможен момент децата с СОП да осъществяват напредък. За тази цел тя е разработила метод, по който веднага да стане ясен на специалистите чрез използване на проста система с цветови код, напредъкът, който правят децата, във всяка от двете области: на общуванеto и на познавателните способности. На всяка стъпка се събират видео доказателства, за да подпомогнат и подкрепят преценката.Разгледайте наръчника по „Маршрути за учене“ и брошурата за оценка по-долу.„Маршрути за учене“: допълнителен наръчник„Маршрути за учене“: брошура за оценка

Планиране на часовете

Това има огромно въздействие върху цялото планиране на часовете, тъй като означава, че всички нужди от обучение трябва да са на индивидуално ниво, а не на групово ниво за целия клас.

В тези клипове учителката Джоу обяснява как планира часовете си. Чуйте отново тук как Джоу разполага персонала, за да посрещне индивидуалните нужди на децата.

 • Ръководене на учебната обстановка
  1:11
 • Работа с други специалисти
  1:06
Примери за планиране
A girl in a specialist chair and
         a teaching assistant
Разгледайте средносрочния план на Джоу.  Сега обърнете внимание на начина, по който Джоу използва средносрочния план, за да планира индивидуалните задачи за учениците в класа си.
         


Краткосрочен план


Разглеждане на случай: Матю
Matthew with two carers


Един от учениците в класа, Матю, има комплексни нужди и мултисензорно разстройство. Той не може да контролира своята собствена температура и има нужда от постоянен надзор и индивидуална интервенция, за да има възможност да се впише в обстановката.


Погледнете пълната оценка за Матю Routes for Learning assessment  „Пътища за обучение“ и обмислете какви дейности трябва да планирате за да може да има прогрес към следващите стъпки.


Какво влияние би имало това върху цялостното планиране за класа?