Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Планиране за деца с комплексни нужди
Chandon and his teacher using
         the Moon system

Някои от децата в специалното училище имат много комплексни нужди, които изискват обособена и индивидуализирана програма.

 

Учениците с комплексни нужди изискват детайлно планиране на високо ниво, за да се гарантира, че нуждите им са удовлетворени и уроците им са подходящо диференцирани. Това включва учителят да се включи в консултации с учители специалисти, терапевти, както и семейството.

Разглеждане на случай: Шандон
Chandon reading a Moon sentence

Шандон е сляп, но се обучава в клас за ученици, в който преобладават ученици с умерени затруднения с ученето.

 

Той прекарва определено време всяка седмица в индивидуални занимания с Тим (отговарящ за стандарта на качеството на осигурените услуги на детето), който гарантира, че са налични уменията, които са необходими на Шандон, за да получи достъп до подходящата учебна програма.

Разглеждане на случай: Шандон (2)

Наблюдавайте Тим при индивидуалната му работа с Шандон за подобряване на познанията му върху азбуката Муун. Тим обяснява как азбуката Муун може да осигури достъп до грамотност за слепи ученици.

          


          Научете повече за азбуката Муун тук:

 

Защо Чантом учи азбуката Муун вместо Брайловото писмо, което е много по-широко разпространено и достъпно?

 • Poster
         Image
Разглеждане на случай: Шандон (3)
Some words in the Moon alphabet


Вижте този модел на учебен план за Шандон. Националният учебен план формира основната част от учебния план като цяло. В допълнение към това терапевтичният учебен план, в случая на Шандон информацията от службите за зрителни увреждания, формира следващия най-голям елемент, като има някои препоръки за по-еволюционен подход. Учителят трябва да интегрира всички елементи в планирането си, за да осигури на учениците достъп и възползване от широко приложим, балансиран и уместен учебен план.

Разглеждане на случай: Шандон (4)
An example of some text using
         the Moon alphabetПогледнете този отчасти завършен план на урок за Шандон.

 

         План на урока


 

Завършете плана на урока. Обмислете как бихте използвали уменията и знанията на Тим и как бихте диференцирали дейностите за Шандон.

 

       


Сравнете отговорите със завършения план на урока