Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Посрещане на нуждите на учениците
Self-assessment in an English
         class

Планиране посрещането на нуждите на децата с обучителни трудности и увреждания изисква от индивида да има разбирането, знанията и уменията да води и оценява процеси, които са включени в планирането на персонализирано обучение. Това включва обучителни предпочитания, стилове и нужди.

Напоследък има придвижване към въвеждането на планирането, центрирано върху личността в годишния процес на прегледа.

Целта на планирането, центрирано върху личността
 • Видеоклип 1
  1:39
 • Видеоклип 2
  1:52
 • Видеоклип 3
  2:15
Преглед на литературата
A shelf of journals

Разгледайте селекцията от статии и препратки на следващите страници.
В светлината на прочетеното разгледайте настоящата практика на училището си и идентифицирайте възможности, където планирането, центрирано върху личността, може да бъде използвано, за да подкрепя учениците във всички аспекти на живота им, сега и в бъдеще.

Напишете план за действие за това как бихте го осъществили в училището си.

Разберете повече 1

Julia Hayes (November 2004) Visual annual reviews: how to include pupils with learning difficulties in their educational reviews. Support for Learning Volume 19, Issue 4, pages 175-180.


John O'Brien & Jack Pearpoint (2010) Person-Centered Planning with MAPS and PATH: A Workbook for Facilitators. ISBN 1-895418-46-1.


John O'Brien, Jack Pearpoint and Lynda Kahn (2010) Person-Centered Ways to Build Community. ISBN 978-1-895418-91-0.

Разберете повече 2
Person Centred Planning - Advice for using person-centred thinking, planning and reviews in schools and transition - Department of Health (2010) (PDF)