Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ефективно използване на персонала
A boy sitting at a table points


Увеличава се броят на асистентите обучители и други възрастни, работещи заедно с учителите в училище.


Ако нуждите на учениците не бъдат задоволени, прогресът може да бъде ограничен. Ефективното използване на специалистите следователно е ключов фактор за даването на възможност на учениците да учат и да напредват.

В класната стая на специалното училище учителите също така трябва да планират времето на персонала, за да могат те да задоволят многото нужди на децата за увеличаване на достъпа до обучение. Нуждите на децата може да включват основни грижи, управление на стойката, хранене (за деца с тръбa за хранане).

Разглеждане на случай: класът Рейнбоу (1)

Класът Рейнбоу има шест ученици, които са с комплексни обучителни затруднения и увреждания и дълбоки и множествени обучителни затруднения, в това число и такива с дълбок аутизъм , мулти-сетивни увреждания и медицински нужди.

Погледнете плановете за грижа за ученици по-долу.


         


Планът за грижа за Фло


Планът за грижа за Джей Джей

John's care plan Планът за грижа за Джон

Планът за грижа за Нимеш


Paul's care plan Планът за грижа за Пол

Планът за грижа за Стейси

Разглеждане на случай: класът Рейнбоу (2)
A boy and a teaching assistant


Учителят на класа има четирима специалисти, единият от които е с медицинска квалификация.


Представете си, че Вие сте учителя в класа Рейнбоу и започвате със събиране в кръг на учениците, за да приветствате учениците за началото на деня и да направите план. Целта ви е да съберете учениците заедно в една група,за да започнат деня. 
Погледнете плановете за грижата за децата. Как бихте разположили своя персонал сутринта, за да може нуждите на децата да бъдат удовлетворени и да могат да се присъединят към обучението?
Прочетете следващия екран, преди да решите.

Разглеждане на случай: класът Рейнбоу (3)
A boy sitting at a table points

Вземете предвид следните неща:

 • Нуждите на Нимеш да му бъде сменен памперса, когато пристига сутринта заради дългото пътуване с автобус, както и да се включи хранителната му тръба.
 • Пол има нужда от подкрепа на възрастен заради зрителното си увреждане.
 • Стейси има нужда да стои изправена и винаги, когато е възможно да бъде в стояща позиция. Съобщено е в нейния домашен/училищен дневник, че тя е имала малък припадък в 8 часа тази сутрин.
 • • Джон е много гласовит тази сутрин и персоналът подозира, че се е изцапал .
 • Фло и Джей Джей са активни и са готови да дойдат на приветстването на групата.
Разглеждане на случай: класът Рейнбоу (4)
A boy and a teaching assistantЕто как класният учител използва своя персонал сутринта:


Рутината/режимът сутрин (1)В този видео клип Каролина говори за сина си, но вижте снимките, които съпровождат нейния коментар. Те показват сутрешната рутина и режима за нейния син Матю в специално училище, преди да се присъедини към груповата сесия на класа.

 • Poster
         Image
Рутината/режимът сутрин (2)Чуйте учителя на Матю - Джоу, която обяснява как използва персонала си сутрин.

 • Poster
         Image
Проучване и преглед

Проучете допълнително подходите за обучение на деца с комплексни нужди.

Разгледайте практики във вашия клас или класа на ваш колега.
Има ли области, в които може да направите подобрения?

Вземете предвид най-вече:

 • Начинът, по който допълнителните възрастни са разположени.
 • Начинът, по който се ръководи учебната обстановка.
 • Начинът, по който нуждите от грижа и други терапевтични програми са интегрирани в учебния ден.
 • .
Разберете повече

Този изследователски проект разглежда шест класни стаи и три модела на групова организация и плануване на работата на асистентите на учителя. „Управление на стаята“ „Зониране“ и „Рефлексивна работа в екип“ са оценени относно техния ефект върху детското включване. Използвани са интервюта за обратна връзка с персонала, който участва във връзка с възприетите ползи от всеки модул. Както е посочено в откъса от статията „Всичките три модела оказват значителни подобрения в работата във всяка от трите стаи и всеки е бил оценен позитивно от участниците с положителен коментар, касаещ адаптацията“.