Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Обучителният пакет ОРМ

„Обучение за развитийно млади“ (ОРМ) е структуриран обучителен подход, който включва стратегии като анализ и свързване на задачите и поетапни опити, за да обучи децата чрез поредица от подканвания, докато те успеят да заучат задачите самостоятелно.

Организация на/в класната стая

Подходът ОРМ отделя внимание също на организацията в класната стая и планирането на оптимизиране за използването на възрастните в рамките на класната стая.Разберете и научете повечe
an open book

Farrell, P., McBrien, J. and Foxen, T. (1992) EDY instructor's handbook: Teaching People with severe Learning Difficulties. Manchester University Press.