Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Подходът „Терапия и обучение на деца с аутизъм и деца с увреждания, свързани с комуникацията“

A girl and her teacher paint with
         fingersTEACCH Това е подход, развит от Mesibov и Schopler. Той е структуриран подход за обучение и за разлика от подхода „Принципът преди ползата“, работи за укрепване на силните страни на детето с разстройство от аутистичния спектър .

Подходът е бил разработен и осъществен в училищата във Великобритания, както и в международен план

Той има изключително добра изследователска основа.

Посетете уеб сайта на подхода за „Терапия и обучение на деца с аутизъм и деца с увреждания, свързани с комуникацията“ 

Намаляване нивото на тревогата при деца с аутизъм

 • Видеоклип 1
  4:35
  В този видеоклип деца с разстройства от аутистичния спектър завършват сами и под наблюдение работни кутии и преглеждат визуален график в преходните периоди между заниманията.
 • Видеоклип 2
  1:34
  Гледайте директора на Център за интензивна грижа, който обяснява как предвидимата структура помага да се намали тревогата на ученици с разстройства от аутистичния спектър.

Сравняване на методите за обучение

A boy painting with his teacher

Сравнение и разлика между подхода „Терапия и обучение на деца с аутизъм и деца с увреждания, свързани с комуникацията“  TEACCH и метода „Принципът преди ползата“ REACh.

Какви адаптационни приложения са необходими, за да се планира изпълнението на който и да е от подходите, свързани със следните фактори?

 • Организация на/в цялото училище 
 • Организиране на възрастните
 • Дългосрочни резултати на учениците
 • Схеми на работа
 • Планиране на индивидуални задачи

Проучване и обобщителен преглед

Проучете подробно различни подходи за обучение на деца с разстройства от аутистичния спектър .
Организирайте среща на персонала, на която да обясните различни подходи.
Заедно с персонала от училището си, прегледайте политиката си по отношение на обучението на ученици с ASD. Осъвременете документите по отношение на тази политика, за да се убедите, че те показват напълно ясно училищната философия и подходите за обучение на деца с разстройства от аутистичния спектър ASD.
Проверете нуждите от обучение на персонала във връзка с работата с деца с разстройства от аутистичния спектър ASD и преговаряйте с по-старшия персонал, за да обсъдите как тези нужди от обучение биха могли да се удовлетворят.

Научете повече
opened book

Mesibov, G.B. (1996) A Comprehensive Program for Serving people with Autism and their families: The TEACCH model. In TEACCH. Project Autism. Induction Course to the Treatment and Education of Autistic and Related Handicapped Children. Northampton: Northants LEA.