Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Бариери пред ученето
A boy, covered in a blanket, being
         wheeled along a school corridorУврежданията на учениците ще представляват проблеми пред тяхното учене. Това силно ще повлияе на Вашето планиране независимо, дали работите с ученици с СОП в  масово, или в специално училище. 


Тук ще започнете да обмисляте как трябва да адресирате тези бариери във Вашето планиране. Ще се срещнете с:

 • Трудности в общуването и взаимодействието 
 • Познавателни и обучителни трудности
 • Поведенчески, социални и емоционални трудности
 • Физически и сензорни затруднения.
Четири области на увреждания

Таблицата по-долу очертава четирите области на увреждания спрямо Кодекс на добрите практики в областта на СОП 2001.


Гледайте отново видеото, показващо ден в специалното училище и идентифицирайте бариерите пред ученето.


Сега сверете отговорите си със списъка в документа по-долу.


 • Poster
         Image