Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Планиране за ученици с РАС
Children and and adult play with
         leaves

Обучението започва, когато Вие, учителят, учите от обучаемия; поставете себе си на неговото място така че да можете да разберете... какво той/тя учи и начинът, по който го разбира. 

Soren Kierkegaard

Вие не можете да планирате да подобрите резултатите на учениците с РАС, без да сте решили кой подход искате да ползвате и да сте съгласували филоцофия и учебен план, важащи за цялото училище. Следващите няколко страници разглеждат подхода REACh, който се отдалечава от по-традиционните модели, които разчитат предимно на структура и рутина.

Подходът REACh (1)
Handwritten poster on a wall. The
         REACh approach: How to start

Прочетете това кратко описание на подхода REACh и започнете да обмисляте какви биха били последиците за планирането и организацията на класната стая, ако възприемете този подход във Вашата класна стая.REACh се базира на DIRFloortimе, разработена от д-р Станли Гринспан и Серена Уидър. Разгледайте сайта, за да научите повече. Подходът REACh (2)

 • Видео 1
  3:28
 • Видео 2
  3:06

Разгледайте тези два видео клипа.


В първия от тях един старши учител и един асистент главен учител обясняват принципи и резултати, които могат да бъдат предвидени от подхода REACh.
Във втория видеоклип те обясняват как строгото планиране е в сърцевината на подхода REACh.

Подходът REACh (3)

 • Видео 3
  4:23
 • Видеo 4
  1:35

В тези видеоклипове един старши учител и един асистент главен учител обясняват как персоналът включва учениците чрез подхода REACh и как напредъкът на учениците към целите REACh се проследява.

Разгледайте този план на урок

Изследване на случая: Марк

A boy facing away from camera

Едно от децата, показано във видеоклиповете на предишната страница, е Марк, седемгодишно дете, диагностицирано с РАС . Прочетете този откъс от декларацията на Марк за специални образователни потребности.

Случаят на Марк

Като се има предвид, че подходът REACh REACh се насочва от ученика, как би планирал учителят, за да придвижи Марк към следващата стъпка?

Какви са функциите на работата с темите в рамките на този подход?

Как според вас учителят би планирал дейностите, за да отговарят оценките към средните и всекидневните планове?

Помислете как учителят би планирал да съдействат други възрастни, за да въведе този подход, как би могъл да даде достатъчни насоки на другите възрастни, за да гарантира, че те изпълняват този подход и как би използвал наблюденията им, за да повлияе на бъдещите планове.

REACh се насочва и води от ученика
Teacher interacting with child

За да позволи на ученика да се придвижи към следващата стъпка, учителят ще трябва да гарантира, че наличните дейности са както мотивиращи, така и значими. Дейностите би трябвало да включват активно ученика чрез употребата на новото, изненадата или комичното, на които този конкретен ученик откликва много добре, за да се постигне включването му/й..

Ролята на тематичната работа
Teacher reading a book

Ролята на работата с теми в рамките на този подход осигурява богат и разнообразен обхват от преживявания, в които е базиран подходът, основан на процеси. Темите трябва да хващат интереса на учениците, като са планирани, за да бъдат творчески, интерактивни и забавни. Примери за заглавия на теми може да включва „Подземия и дракони”, „Карнавал” и „Празнуване”.

Напасване на оценяването с плановете
Learning outcomes board

За да се планират дейностите така, че да подхождат на оценките за средните и всекидневните планове, учителите трябват да са съвсем наясно с дългосрочните си цели за всеки ученик. Разбиването им в измерими и постижими стъпки, избирането на подходящи дейности, за да се даде на учениците възможности да направят желания напредък, ще бъде видимо в седмичното и всекидневното планиране.

Използване на другите възрастни в екипа
Teacher reading a book to children


Използването на другите възрастни от екипа е жизненоважно, когато учителят често се занимава само с един ученик за част от урока. Във всекидневния план за класа учителят има ясни роли за всеки възрастен, независимо дали той е мениджър на класа, служител или индивидуален работник. Индивидуалните цели за всеки един ученик са ясно показани, както и обхват от планирани сензорно-моторни и фокусирани дейности, в които учениците като цяло участват, за да насочват целия персонал в извличане на максималните възможности за учене.