Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Планиране, свързано с индивидуалните потребности
Mathew with two carers


В тази секция се разглежда класна стая с деца с КОТУ и ДМОТ. Матю, например, има специфични медицински нужди и мулти-сензорно увреждане. Той не може да регулира температурата си и трябва да бъде постоянно наблюдаван и има нужда от индивидуална интервенция, за да може по някакъв начин да му се даде възможност за достъп до неговата среда. 


Учениците в класа оперират на различни нива , което означава, че преподаването се осъществява по-скоро индивидуално, а не за целия клас. 

Планиране на занятията

  • Managing the learning environment
    1:11
  • Working with other professionals
    1:06В тези два аудио клипа учителката Джо обяснява как планира занятията си.

Пътеки за учене (1)
Mathew with his carer

Планирането за целия клас трябва да се прави с индивидуални планове, включени в програмата. 

Джо използва инструментът за оценяване "Пътеки за учене", за да планира прогреса на нейния клас.  

По-долу можете да прочетете за Пътеките за учене:


Пътеки за учене (2)
Mathew with his carer

Резултатите от оценяването са включени в краткосрочните и дългосрочни планове на Джо. 

Have a look at the lesson plans below.