Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Обучаване на деца с РАС
A boy, his teacher and a puppet

Педагогиката за деца с Разстройства от аутистичния спектър (РАС) може да варира в различните училища. Има няколко различни подхода към планирането на подходящ учебен план за деца с РАС.

Последните изследвания, проведени от Мрежата на училищата относно децата с комплексни обучителни трудности и увреждания довеждат до богатство на информация и ресурси, които са на разположение на специалистите.

Тази информация спомага за осъществяването на практическите занятия в класните стаи и дава възможност на професионалистите да планират по-ефективно с цел отговор на потребностите на тази част от обучаемите.

Компенсаторен подход
A boy and a teacher interacting
         using a toy

Много подходи имат за основна предпоставка идеята, че РАС е състояние на развитието през целия живот и затова се фокусират върху компенсаторния подход, който се основава на силните страни на децата с РАС, т.е. реагират добре на рутината, структурата и предсказуемостта.


Доста известни подходи са TEACCH и ABA, в които структурата и рутината са подсилени от употребата на символи и други визуални опори, като например графици.

Те са разгледани в следващите страници.

Планиране в отговор на потребностите на деца с РАС
Three adults and three children
         play with leavesПрочетете документите с инструкции за РАС по-долу.

 

Autism briefing sheet

 

Autism classroom support sheet

 

Autism information sheet

 

Помислете какви биха били изводите за учителя, планиращ да отговори на потребностите на клас от деца, голяма част от които имат диагноза аутизъм.

Научете повече
opened book

Разгледайте тези уебсайтове и разберете какво е текущото виждане за образователните подходи за деца с РАС.

 

Мрежа на училищата