Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Планиране с цел мотивация
A boy prepares a jam sandwich

Доброто планиране за управление на поведението е ключ към успеха на всеки урок.

Учениците с обучителни трудности е възможно да не сметнат придобиването на основните умения за изключително мотивиращо. Затова учителите ще трябва да планират:

 • Да преподават тези умения по интригуващ начин, 
 • Да се справят с нежелано поведение, което може да възникне като последица от липса на мотивация.

С цел управляване на поведението  е възможно учителите да имат нужда от планиране на употребата на мотиватори като "цветни карти" или други системи за награда.

Системи за награди в действие

Гледайте урокът по английски език отново. Забележете как се използват цветните карти, за да се насърчи участието и концентрацията на ученика в изучаването на базово умение, свързано с подреждане в последователност. 

Документът по-долу дава повече информация за тяхното използване. 


 • Poster
         Image

Използване на цветни карти

A deal card

Нека предположим, че ученикът Антъни отказва да участва в урока. Опишете какви стъпки учителят би могъл да предприеме, за да го заинтригува отново, ползвайки цветни карти.


Сравнете Вашия отговор с примерния по-долу.

Предложения