Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Оценка на постиженията
A boy attaches stickers to a
         self-assessment form

За да могат да обяснят и оправдаят обхвата от очаквани нива на постижения в популацията от специалните училища, училищата използват за измерване постиженията на учениците различни инструменти като:

 • PIVOTS
 • B2
 • Raise online
 • PACE, и
 • Routes for Learning.

Инструментите за оценка са описани в други модули. Важно е да се разбере как инструментите за оценка могат да бъдат използвани, за да се проследява напредъкът на децата и да се допринесе за планирането.

Нуждата от оценка
Three children and a teacher
         attach stickers to a self-assessment form

Да прецениш дали ученикът е направил или не е направил напредък може да отнеме много време, но въпреким че събирането и проверката на информацията може да отнемат време, тази дейност е ценна.

Данните от оценката трябва да осведомяват и да послужат за база на планирането.

Събиране на данни за принос към планирането (1)


Чуйте тази учителка, която описва в първия видеоклип колко е важно да се определи основното ниво на постиженията на ученика, когато той дойде в нейния клас. Тя описва как събирането на информация от различни източници й позволява да планира ефективно, за да могат учениците да постигнат напредък.


Има ли други стратегии, за които се сещате и които тя не представя тук?

 • Poster
         Image

Събиране на данни за принос към планирането (2)


В този видеоклип слушайте какво учителката идентифицира като ключови моменти за напредващите ученици и ролята, която точната оценка има в това. Успяхте ли да чуете следното?

 • Диференциация
 • Оценка на учениците
 • Използване на възрастни

Има ли други стратегии, за които се сещате и които тя не представя тук?

 • Poster
         Image
Подходът REACh 

В рамките на подхода REACh внимателната оценка на начина, по който всеки ученик се научава и нивото, което постига към момента, има директно влияние върху планирането.
Профилът на всеки ученик се нанася върху инструмент, наречен конторлен списък за умения за афективна комуникация  формиран от много различни източници, за да посрещне нуждите на учениците с аутизъм. Учителят след това избира цел за ученика и планира дейности, които са полезни за ученика на следващото ниво на предизвикателство и го тласкат напред към постигане на целите.
При всички случаи REACh е подход, основан на процесите, и като такъв изисква гъвкавост и креативност от страна на учителите,за да могат да продължават въвеждането на новости като привличат вниманието на учениците. Способността да се учи и да се научава се формира от забелязването на промените и асимилирането им като част от собсвените дейности на учениците, превръщайки ги от пасивни в активни участници в процеса.

 • Poster
         Image