Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Поставяне на индивидуалните цели в учебната програма(1)
A girl and her teacher witha puppetВ специалните училища, повечето или всички ученици имат показания за СОП. Това означава, че всяко дете ще има индивидуални цели, произлизащи от показанията. 


Отговорност на класният учител е да гарантира, че тези цели са адресирани в ежедневното преподаване и учене, да наблюдават прогреса и да отбелязват кога са били постигнати. 

Понякога тези цели биват описани в Индивидуален учебен план (ИУП) на детето.

Поставяне на индивидуалните цели в учебната програма (2)
A girl and her teacher with a puppetЦелите, произтичащи от показанията на детето често биха били допълнителни към техните учебни цели, засягайки например общуване, поведенчески или двигателен контрол.


Тези цели трябва да бъдат включени в ежедневното планиране, а също и в системите за отчитане и регистриране.

Цели и рецензия

Вижте тези примери за средносрочните цели на Джейн и обобщението на нейната рецензия.Кои професионалисти смятате, че са допринесли за целите на Джейн? Как можете да кажете, че техните съвети са включени в планирането за Джейн? 

Забележете как индивидуалните цели, произтичащи от показанията на Джейн са съчетани с други цели.

Някои предложения