Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Разработване на учебна програма
A girl participates in a science
         experiment


Планирането не съществува в безвъздушното пространство. Учителят трябва да състави урок в рамките на серия от уроци в работна схема. В Националният учебен план се предвиждат програми за всички предмети. И все пак, често в специалното училище нито учебната програма, нито идентифицираната възрастова група са приложими за отговаряне на потребностите на деца с обучителни трудности.

 

Съществува наличен публикуван материал за учителите в специалните училища, като EQUALS, но индивидуалните училища често избират да направят допълнително диференциране, за да създадат персонализирана програма за техните обитатели.

Сравняване изискванията на учебните планове
A balloon rocket experiment in
         progressСравнете изискванията на учебните планове в Националната програма и тази на EQUALS.

 

 

Някои предложения

Урок по физика

Отново гледайте видеото на урока по физика.

 

Въпреки че учениците в клипа са в ключов етап 3, за подходящ се счита подход, базиран на темата.

 

Можете ли да обясните защо е предприет този подход?

 

Какво би било въздействието върху планирането?

 

Вижте този учебен план, за да проверите мисленето си.

 • Poster
         Image