Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
В специалните училища способностите варират
A girl and her teacher at a computer
         during an English lessonДецата в специалните училища обикновено биват групирани спрямо широките границите на способностите. В една класна стая можете да намерите ученици с РАС, УМТ, ТОТ и КОТУ.


В резултат на това, често в класната стая в специалното училище освен учителя има много други възрастни, подпомагащи ученето на децата.

Използване на допълнителен брой възрастни (1)Ефективното използване на допълнителен брой възрастни дава възможност на учителя да повиши диференциацията. Това позволява също и на деца с по-сложни потребности да се учат заедно със своите връстници и да участват в цели уроци.

Гледайте този клип на урок по физика в специално училище. Как Колин използва своя асистент?Some suggestions

 • Poster
         Image
Използване на допълнителен брой възрастни (2)


Вижте още веднъж урока по английски език, който вече гледахте в този модул, но този път се фокусирайте върху начинът, по който се използват другите възрастни. 

Как Сандра, учителката, съобщава планираните дейности на другите възрастни?


Some suggestions

 • Poster
         Image

Използване на допълнителен брой възрастни

Using a working for deal card
         in a lesson

Избройте пет начина, по които допълнителните възрастни бяха използвани в уроците по английски и физика.

Some suggestions