Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Нуждата от допълнителни услуги
A boy holds a brush

Тази част разглежда изискването на допълнителни услуги, които да подкрепят нуждите на децата в специализирана среда и описва добавената стойност от и чрез тях.

Също така се разглеждат начините, по които специалните училища предлагат експертиза и подкрепа във връзка с обучението на деца с обучителни трудности в масовите училища и местната общност чрез дейности, насочени навън.

Осигуряване на услуги, насочени навън

Един от начините за подкрепа на масовите училища, които трябва да планират посрещането на нуждите на ученици с обучителни трудности е да се осигури външна услуга от специалното училище. Такива услуги са предназначени да подкрепят планирането на учителите в масовите училища, така че децата със СОП  да могат да бъдат включени в час редом с връстниците си...

През годините е имало много обсъждания, дали са необходими специалните училища или всички деца със СОП/увреждания трябва да бъдат включени в масовата среда.


Какво е вашето мнение и къде в вашата позиция по въпроса?


Прочетете този доклад от 2006


Warnock report


и докладът от проучването Lamb от 2009.


Промениха ли се възгледите ви?Lamb Inquiry 2009

Зелена харта
A girl plays a small xylophone

Разгледайте тази презентация, която обобщава Зелената харта на правителството: „Подкрепа и стремеж: нов подход към специалните образователни потребности и увреждания“

'Support and aspiration: A new approach to special educational needs and disability'.

 

Изследвайте модела на мултидисциплинарна работа, описан в Зелената харта, и го сравнете със съществуващи модели.

 

Направете списък на плюсовете и минусите на модела и идентифицирайте последствията от Зелената харта за планирането за цялото училище.

Харви

В този аудио клип Харви описва някои неща, които могат да затруднят ученето в неговия масов клас.


Идентифицирайте проблемите, пред които се изправя Харви в настоящата си среда.


Как бихте взели предвид възгледите, изразени от ученици, чието преживяване на включване не е било винаги успешно?

 • Poster
         Image
Прегледът на София

Изгледайте този клип от срещата за преглед на София, ученичка с двойно настаняване в масово и специално училище.

 

Как планират училищата да посрещнат нуждите на учениците с двойно настаняване?


Какви са последствията за планирането в двете среди?

 • Poster
         Image
Разберете повече

Runswick-Cole, K. (2011) Time to end the bias towards inclusive education? British Journal of Special Education, 38 (3), 112-119.

 

Lamb Inquiry 2009

 

Special Educational Needs 3rd Report 2006

 

 

TDA materials. Module 3: Whole School Development Enabling Effective Inclusion (2010)

 

The Warnock report