Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Важна разлика
Three boys conduct a science
         experiment

Целите обобщават предсказаните или очакваните резултати, но не е задължително да ни казват нещо за това какво учениците в действителност ще могат да правят в резултат от тяхното обучение. Те оставят отворен въпроса за това как ще е възможно да се каже дали ученик е научил нещо, а откриването какво един ученик знае, разбира и/или може да прави е ключова задача в оценяването. 
Byers and Rose, 2004

Трябва да се направи разграничение между резултатите от обучението и възможностите за оценяване. Разбирането на разликата между двете ще има огромно въздействие върху планирането. 

Случай от практиката: Луси
A science teacher and a boy prepare
         a balloon rocket experiment


Погледнете описанието на Луси - ученичка, която е постигнала Ниво 1 от Националната учебна програма.
(Забележете, че специфичните за ученика учебни резултати се определят по-скоро от инструмент за оценяване, а не от съдържанието и дейностите, описани от учебния план.)

Урок по физика (1)

В първият от тези два видео клипа учителят по физика описва как той разграничава уроците си в отговор на потребностите на учениците в неговия клас. Във второто видео той обяснява значението на практическите дейности за учениците с обучителни трудности.


 • Разграничаване на уроците
  5:14
 • Практически дейности
  3:59

Урок по физика (2)

Краткосрочният план на учителят е да изгради у учениците доказуемо разбиране за това как се движи даден предмет в пространството и за принципите на тестовете с една променлива. От какво ще се нуждае, за да постигне това?


Ще забележите, че в този клас има две отличителни групи, за които учителят трябва да планира. 

Какви стратегии прилага учителят (и защо), за да оцени прогреса на учениците в рамките на урока?

 • Разграничаване в уроците по физика
  5:14
 • запазване ангажираността на учениците в урока
  3:59
Научете повече 

Richard Byers and Richard Rose. Planning the curriculum for pupils with special educational needs. A practical guide. David Fulton Publ. 2004.