Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Персонализирани учебни резултати  
A teacher helps secure a girl in
         a spacial chair

Ефективното планиране за преподаване и учене е жизнено важно, за да се гарантира, че учениците правят възможно най-добрия прогрес в контекста на разширената и балансирана учебна програма.


NASUWT Модел за училищна политика за планиране 

Кратките, средните и дългосрочните планове са свързани един с друг. Дългите и средносрочните планове осигуряват покритие на учебната програма с течение на времето, а краткосрочните планове включват детайли относно какво и как ще научат децата в един урок.

В масовото училище може да има групи от деца с еднакви учебни резултати. Но децата с ТОТ, ДМОТ или КОТУ е по-вероятно да имат персонализирани учебни резултати.

Планиране, насочено към широко разнообразие от ученици 

 • Управляване на учебната среда 1:11
 • Работа с други професионалисти
  1:06

Чуйте Джо, специален педагог, която разказва как управлява класната си стая в отговор на потребностите на учениците в нейния клас. Идентифицирайте как планира работата си с учениците, за които отговаря и какво трябва да има предвид, за да даде възможност на учениците си да осъществят възможно най-голям прогрес.  

Джо трябва да планира:

 • Необходимата подкрепа, оказвана на всеки ученик от други възрастни, работещи с класа в отговор на медицинските им потребности, личните грижи и тяхното учене.
 • Учебната среда, за да могат децата да учат ефективно и да могат да бъдат независими във възможно най-голяма степен. 
 • Включването на други професионалисти, които работят с отделни деца и как да интегрира съветите от тези професионалисти в ежедневните дейности.
Примери за планове
Awaiting image from the SME

Вижте тези примерни планове за занятия, обхващащи темата за цветовете.

Вижте тази "карта на маршрутите", която илюстрира широкото разнообразие от нива, които трябва да бъдат съобразени при планирането на обучението на ученици с обучителни трудности.
Снимката на екрана показва как Джо прилага това на практика в своите занятия.

Сега погледнете планът на Джо за занятието на тема "Цветове". Не е нужно да разглеждате детайлно, но забележете:

 • В Planning colour (1) – различните планирани дейности в помощ на децата да постигнат учебните резултати и нивото на тези резултати (нивата на учениците са под ниво 1 на националната учебна програма), и
 • В Planning colour (2) – индивидуалните резултати за всяко дете.

Научете повече