Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Използване на оценката за подпомагане на планирането

...ние подкрепяме мнението, че квалифицираното и точно оценяване на работата на учениците (както на нивото, на което децата работят, така и на това, което ще трябва да учат след това) е съществена част от доброто преподаване.


The Importance of Teaching: Schools White Paper, 2010

Оценката винаги подпомага планирането и това е нейният смисъл!


Учител в специално училище 

Използване на оценката за подпомагане на планирането 

Оценяването на ученето е процес на търсене и интерпретиране на доказателства, с които обучаемите и техните учители да решат:

 • Къде са обучаемите в процеса на обучение  
 • Къде трябва да отидат, 
 • Как най-добре ще стигнат там.
Оценяване и проследяване на ученето

Някои от начините, по които учителите използват самооценката на учениците за обучението в специалното училище са разгледани в Ниво Б. И все пак, тъй като някои ученици имат трудности в сферата на познанието и общуването, учителите не винаги могат да разчитат на точността на тази форма на оценяване при планирането. 


Чуйте Лорейн, учителка по математика в специално училище, която разказва как ученето бива оценявано и проследявано. 


Забележете как Лорейн използва оценяването при планирането на обучението.

 • Poster
         Image
Даване на възможност за самооценка

В този клип специалният педагог обяснява как Рамката за оценяване на ученето може да се адаптира, за да се даде възможност на учениците в специалното училище да се самооценяват и/или да разбират колко добре са се справили.


Погледнете документа за намаляване на бюрокрацията, цитиран по-рано. 


 • Poster
         Image
Проверете Вашето училище

Проверете практиката по оценяването във Вашето училище.

Какви методи за оценяване са ползвани?

Имат ли децата възможности да се самооценяват?

Ако да, как данните от самооценяването се използват в планирането. 

Всички деца ли са включени в самооценяването, дори и тези с комплексни нужди?

Работите ли с колеги, с които да проследявате включването на децата в процесите на оценяване във Вашето училище? 

Има ли области, в които практиката може да се подобри?

Направете план за действие и дискутирайте с по-старшите служители и колеги как той би могъл да се осъществи. 

Проверете Вашето училище

Оценете въздействието на промените, които правите от гледна точка на:

 • Мотивацията и ученето на децата, 
 • Ефективността от планирането на учителите.