Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Урок по английски език

Вижте видеото за урок по английски език в специално училище и погледнете плана на урока.

 

 • Poster Image
Класните стаи в масовите и специалните училища


Класните стаи и местата за учене в специалните училища са сходни с тези в масовите, но има и някои важни различия. Някои от тези различия са физически, като например мебелите, средата и броя на учениците в класа. Другите са по-малко забележими, но са съществени с оглед доставянето на висококачествено обучение.

Планиране на учебната програма 

Чуйте персонала на специалното училище и дискусията им за направените промени в учебната програма за Ключов етап 3.

 • Poster
         Image

Сравняване на учебни програми

Instruction cards for making a
         sandwich

Погледнете писмената обосновка за учебната програма в Ключов етап 3 в специалното училище и примерна учебна програма.
Сравнете учебната програма в специалното училище с Вашия опит с учебната програма в масовите училища. Отбележете всички прилики и разлики, които забелязвате. 

Някои предложения