Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Значението на планирането  

Гледайте тези два видео файла, показващи учебна разходка в специално училище. Докато гледате потърсете доказателства за планиране на дните и учебните срокове за целите класове и за индивидуалните ученици. Опитайте се да откриете доказателства за дълго, средно и краткосрочно планиране.

  • Learning walk – KS3
    3:46
  • Learning walk – Sixth form
    2:08
Wall display of a timetable

Следващите слайдове съдържат снимки, заснети в училището. Първият показва учител, съобщаващ на екипа си какви са индивидуалните цели на учениците за следващият половин срок. 

Тази снимка демонстрира въздействието на планирането за индивидуалните ученици върху доставянето на учебната програма. Забележете показаните учебни резултати за индивидуалните ученици и седмичните и дневните програми.

Забележете в тази програма за КЕ3, че с изключение на петък, учителят е планирал поне една сесия дневно по ЛСЗО (Лично, социално и здравно образование) или по социални умения. 


Това е така, защото децата със СОП често се нуждаят от обучение в тези умения, които се развиват по-естествено у децата с типично развитие. Разбирането и подпомагането на това е оказало значително въздействие върху планирането на седмицата в това конкретно училище.