Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Разходка в едно специално училище

Внимателното планиране в отговор на потребностите с деца с обучителни трудности е жизнено важно.

Вижте направената с камера "учебна разходка" в специално училище, отделение за Ключов етап 3.

Докато се разхождате, потърсете доказателства за планиране на ежедневието или учебните срокове за целия клас и индивидуални ученици.

Сравнете наблюденията си със списъка на следващите екрани.

 • Poster Image
Какво забелязахте? (1)

Планирането на предоставянето на широка, балансирана и релевантна учебна програма в специалното училище трябва да бъде съобразено с:

 • Физическа среда;
 • Потребностите на учащите;
 • Осигуряване на персонал;
 • Ресурси.
Какво забелязахте? (2)

Доказателства за планирането могат да се видят в тематичния подход, който се забелязва в:

 • Художествената работа на тема извънземно през целия ключов етап.  
 • Демонстрацията на дъската, показваща работа, свързана с гората.

Забелязахте ли нещо друго?

Какво забелязахте? (3)

Доказателство за планирането може да се види в планираните поведенчески стратегии, които се забелязват в:

 • Поведенческа таблица за един ученик, показана в залата.
 • Табло за награди "Олимпийски ценности" в залата.
 • Правила, изложени в коридора и подписани от всички ученици в ключовия етап.

Забелязахте ли нещо друго?

Какво забелязахте? (4)

Доказателства за планирането могат да бъдат забелязани в планираните адаптации на учениците със сензорни увреждания, които се виждат в:

 • Цветната лента, обграждаща стаята, в помощ на ученици с ограничено зрение.
 • Обектите с препратка, прикрепени към таблото, показващи компонентите на планетата Земя.

Забелязахте ли нещо друго?

Какво забелязахте? (5)

Доказателства за планирането могат да бъдат видени и в:

 • Показани разписания за индивидуални ученици и целия клас.
 • Показаната таблица.
 • "Оценяване на ученето".
 • Табло с емоции.

Забелязахте ли нещо друго?