Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Значението на планирането
A school's sensory garden

Ролята на планирането в посрещането на нуждите на децата с обучителни трудности е от решаващо значение. Всички служители трябва да са наясно с това, което правят и как това се отразява върху напредъка на учениците.

Планирането за дните и учебните срокове за целите класове и индивидуални ученици дава възможност на всички възрастни да бъдат информирани и въвлечени в ефективното посрещане на потребностите на учениците.

Обиколка в специално училище

 • Key Stage 3
  3:46
 • Key Stage 4
  2:40

Гледайте тези клипове с обиколка в специално училище.


Какви доказателства относно това как учителите планират да посрещнат потребностите на техните ученици? Изберете доказателства за дълго, средно и краткосрочно планиране.

Фокус върху планирането за цялото училище
A school's sensory garden


Как директорът има за приоритет да посрещне потребностите на всички ученици в училището? В следващите клипове директорът идентифицира въздействието на планирането в краткосрочен и дългосрочен план, имайки предвид ограниченията на средата и бюджета, с които тя трябва да се съобрази. 


Затова заедно с ръководния екип тя трябва да постави приоритети за сферите на развитие, планирайки цикъл от подобрения и промени, които могат да се поддържат, за да се подобрят резултатите на децата и младежите със СОП.

Бюджет, среда и учебна програма

Какви сфери идентифицира директорката, които трябва да се вземат предвид?
Как тя преодолява трудностите, които идентифицира?

Отговори

Отговори

 • Budgetary constraints
  2:04
 • Personalised planning
  1:35