Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво В
Планиране в отговор на потребностите на деца и младежи с обучителни трудности
A boy sits amongst his
         classmates in a classroom
За този модул
Signs and symbols on a class wall
         display

Ниво В от този модул надгражда знанията от Ниво Б, което представя уникалността при планирането в отговор на потребностите на децата с Level C of this module builds upon the learning at level B which introduces the unique nature of planning to meet the needs of children with ТОТ/ДМОТ/КОТУ.

Ниво В изследва планирането в по-задълбочен план с поглед върху оползотворяването на учебните резултати, оценяването и педагогиката, както и работата с други специалисти и планирането на учебните занятия.

Учебни резултати
Signs and symbols on a class wall
         display

Материалите в това ниво са предназначени да предоставят на онези, които работят с деца с ТОТ/ДМОТ/КОТУ инструменти, с които да могат да:

 • Планират, осъществяват и оценяват персонализираните интервенции за отделните деца, включително и в рамките на контекста на социалното включване в група;
 • Планират в партньорство, като вземат предвид гледните точки на семейството, колегите и други агенции, и с чувствителност за приемственост в целия контекст; и 
 • Анализират и оценяват индивидуалните нужди от обучение на децата, и да планират еклектично от редица възможни подходи и специализирани интервенции. 
Стандарти за учителитеДетайли за професионалните стандарти, приложими за всички учители .

Всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, както и за учители работещи с деца със специални образователни потребности.

 

Стандарти за учителите

Teachers Standards Cover
Специални образователни потребности

Специални образователни потребности

Според Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.

SENCodeOfPracticeCover
Благодарности към

С благодарност към професионалистите, които допринесоха за този модул:

 

Съдържание на модула

Catherine Bernie, Assistant Head, Brookfields School, Reading
Brandon Mills, Deputy Head Teacher, Brookfields School, Reading
Sara Attra, Deputy Head Teacher, Brookfields School, Reading

 

All modules produced by The Schools Network and
Real Group (UK) Ltd for the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Редакторски екип

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
Annie Grant, Independent Consultant

Производство и дизайн

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Видео, аудио и фотография

Atomic Productions

 

Мениджмънт на проекта

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

С благодарност към всички деца, родители, придружители, асистенти и учители за тяхното участие.